Belastingwijzigingen voor ons allemaal

Hieronder vindt u een selectie van de belangrijkste maatregelen uit het pakket Belastingplan 2020. Bekijk alle maatregelen op de pagina Belastingplanstukken.

Belastingwijzigingen voor ons allemaal

Hieronder vindt u een selectie van de belangrijkste maatregelen uit het pakket Belastingplan 2020. Bekijk alle maatregelen op de pagina Belastingplanstukken.

Belastingwijzigingen voor ons allemaal
18 September 2019 - 08:19

Sneller naar het tweeschijvenstelsel
Het kabinet versnelt de overgang naar het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting. De invoering zou in 2021 plaatsvinden, maar dat gebeurt al in 2020.
et tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting wordt versneld ingevoerd. Daarnaast gaan de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra omhoog. Hiermee gaan Nederlanders over het algemeen meer overhouden van iedere euro die binnenkomt en wordt werken, of meer werken, lonender.

In 2019 zijn er drie schijven voor de inkomstenbelasting: het tarief tot een inkomen van € 20.711 is 36,65 procent. Voor een inkomen tussen € 20.711 en € 68.507 is het tarief 38,10%. En voor het deel van het inkomen boven de € 68.507 is het tarief 51,75%.

In 2020 zijn er nog twee schijven. Het tarief tot een inkomen van € 68.507 is 37,35%. Voor het deel van het inkomen boven de € 68.507 is het tarief 49,50%.

In 2021 is het tarief tot een inkomen van € 68.507 37,10%. Voor het deel van het inkomen boven de € 68.507 is het tarief 49,50%.

Voor AOW-gerechtigden gelden lagere tarieven.

Rekenvoorbeelden:

Marlijn verdient € 25.000 per jaar en gaat er door de veranderingen in de inkomstenbelasting in 2020 € 380 op vooruit.

Amir verdient € 45.000 per jaar en gaat er door de veranderingen in de inkomstenbelasting in 2020 € 640 op vooruit.

Joke verdient € 65.000 per jaar en gaat er door de veranderingen in de inkomstenbelasting in 2020 € 690 op voorruit.

Deze rekenvoorbeelden zijn op basis van de invoering van het tweeschijvenstelsel en de verhoging van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting. 


Algemene heffingskorting omhoog
Het kabinet wil de algemene heffingskorting verder verhogen. Deze verhoging komt bovenop de stapsgewijze verhoging van de algemene heffingskorting die in 2019 inging. Mensen met een jaarinkomen tot € 68.507 hebben hier voordeel van.
Door een extra verhoging van de algemene heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen toe van mensen met een inkomen tot € 68.507. De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De korting is inkomensafhankelijk, waarbij lagere inkomens meer voordeel hebben dan hogere inkomens.

De algemene heffingskorting gaat omhoog in 2020 en 2021.

Arbeidskorting omhoog
In 2019 besloot het kabinet de arbeidskorting tot en met 2022 stapsgewijs te verhogen. Het kabinet gaat de arbeidskorting extra verhogen voor deze jaren. Hiervan profiteren werkenden die inkomstenbelasting betalen.
De arbeidskorting is een heffingskorting voor mensen die werken. Heffingskortingen verlagen de te betalen belasting. Door een extra verhoging van de arbeidskorting gaat werken meer lonen voor de meeste mensen. Ook zorgt de verhoging ervoor dat de keuze om meer te gaan werken nog aantrekkelijker wordt voor inkomens tussen de € 20.000 en 35.000, omdat mensen door de hogere arbeidskorting netto meer overgehouden van het extra inkomen.

Belastingvoordelen voor elektrische auto's
De komende jaren blijven de belastingvoordelen voor elektrische auto's bestaan. Tot 2025 hoeft u geen motorrijtuigenbelasting (mrb) te betalen voor een elektrische auto. Vanaf 2020 stijgt wel de bijtelling voor elektrische auto's van de zaak. Ondanks deze verhoging blijft de bijtelling voor elektrische auto's lager dan voor benzine- of dieselauto's.
Er geldt geen motorrijtuigenbelasting voor elektrische auto’s tot 2025. Tot en met 2024 is de korting 100%, in 2025 is de korting 75% en vanaf 2026 is de korting 0%.

Er geldt geen aanschafbelasting (bpm) voor elektrische auto’s tot 2025. Tot en met 2024 is de bpm voor elektrische auto's 0 euro, vanaf 2025 wordt dat 360 euro.

Eigenaren van plug-in hybrides krijgen tot 2026 korting op de motorrijtuigenbelasting. Tot en met 2024 is de korting 50%, in 2025 is de korting 25% korting en vanaf 2026 is de korting 0%.

De bijtelling voor een elektrische auto van de zaak gaat stapsgewijs omhoog. In 2019 is de bijtelling 4% voor elektrische auto's tot een catalogusprijs van 50.000 euro. Daarboven is de bijtelling 22%. In 2020 is de bijtelling 8% tot een catalogusprijs van 45.000 euro en 22% daarboven. De bijtelling gaat tot en met 2026 stapsgewijs omhoog tot 22% over de catalogusprijs.


Btw op e-books en digitale kranten omlaag
Vanaf 1 januari 2020 geldt voor elektronisch geleverde boeken (e-books), kranten en tijdschriften het lagere btw-tarief van 9%. Nu is dat nog 21%. Er is daardoor geen verschil in btw-tarief meer tussen papieren kranten, tijdschriften en boeken en de elektronische versies. E-books en digitale kranten en tijdschriften kunnen hierdoor goedkoper worden.

Accijns sigaretten en shag omhoog
Met ingang van 1 april 2020 wordt de accijns op sigaretten hoger. De prijs van een pakje van 20 sigaretten stijgt daardoor met € 1.
Met ingang van 1 april 2020 wordt de accijns op sigaretten verhoogd. De prijs van een pakje van 20 sigaretten stijgt daardoor met 1 euro. Dit is afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord. Deze verhoging komt de verhoging op 1 januari 2020. Het verhogen van de tabaksaccijns is een bewezen effectieve maatregel bij het tegengaan van tabaksverslaving en de daarmee gepaard gaande ernstige gezondheidsschade. Om de overstap naar alternatieven te beperken gaat ook voor andere producten, zoals shag, de prijs omhoog.

Op 1 januari 2020 stijgt de accijns op sigaretten en shag met 14 cent.

Op 1 april 2020 stijgt de accijns op sigaretten en shag met € 1.

Op 1 januari 2021 stijgt de accijns op sigaretten en shag met 12 cent.

De verkoper bepaalt de uiteindelijke verkoopprijs. De doorberekende accijns kan afwijken.

Meer over belastingplan

rijksoverheid

COMMENTAREN

  • 0 Commentaar