Drugsgebruik in de bevolking

Cannabis blijft meest gebruikte illegale drug. Ecstasygebruik ruim boven Europees gemiddelde

Drugsgebruik in de bevolking

Cannabis blijft meest gebruikte illegale drug. Ecstasygebruik ruim boven Europees gemiddelde

Drugsgebruik in de bevolking
27 Januari 2018 - 06:16

In 2016 hebben naar schatting 2,77 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder (20,9%) ooit in het leven cannabis gebruikt, 4,1% gebruikte in de afgelopen maand (vergelijkbaar met 2015). Ruim een kwart (28%) van deze actuele cannabisgebruikers blowt (bijna) dagelijks.Tussen 2015 en 2016 stijgt ook het ecstasygebruik niet, hetgeen wel tussen 2014 en 2015 en tussen 2009 en 2014 steeg. Nederland steekt met gemiddeld 7,4% laatste-jaar-gebruik onder 15-34 jarigen (ver) uit boven andere Europese landen (1,8% gemiddeld).Tussen 2011 en 2015 is het percentage 12- t/m 16-jarige scholieren dat ooit alcohol, tabak of cannabis heeft gebruikt gedaald. Voor alcohol is de neerwaartse trend al jaren gaande, vooral onder de leerlingen in de laagste klassen van het voortgezet onderwijs. Daar komt nu voor het eerst een daling onder de 15- en 16-jarigen bij.Merendeel van de Nederlanders voldoet niet aan de ‘alcoholnorm’

In 2016 heeft 80,4% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder in het afgelopen jaar wel eens alcohol gedronken (dit is vergelijkbaar met 2014 en 2015). Meer mannen dan vrouwen drinken alcohol. 

 COMMENTAREN

  • 0 Commentaar