Economisch beeld van Nederland onveranderd

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in mei hetzelfde als een maand eerder, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half mei presteren 10 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Economisch beeld van Nederland onveranderd

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in mei hetzelfde als een maand eerder, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half mei presteren 10 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Economisch beeld van Nederland onveranderd
14 Mei 2019 - 08:34

Consumptie huishoudens, investeringen en export groeien

De investeringen in vaste activa lagen in het eerste kwartaal van dit jaar 4,5 procent hoger dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal zijn vooral de investeringen in woningen, gebouwen, infrastructuur en machines gegroeid.Consumenten hebben in het eerste kwartaal 0,7 procent meer besteed dan in het eerste kwartaal van 2018. De groei is wel minder dan in het vorige kwartaal, toen consumenten ruim 2 procent meer besteedden. In het eerste kwartaal gaven ze onder andere meer uit aan woninginrichting, elektrische apparaten en diensten. Daarentegen hebben ze minder besteed aan auto’s. Ook hebben consumenten minder gas verbruikt.De uitvoer van goederen en diensten groeide in het eerste kwartaal van 2019 met 1,1 procent. Dat is de laagste groei in drie jaar tijd. Nederlandse bedrijven hebben in het eerste kwartaal vooral meer machines en apparaten uitgevoerd. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide, terwijl de export van Nederlands product kromp.Productie industrie krimpt 1 procent

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 1,0 procent lager dan in maart 2018. Een maand eerder produceerde de industrie nagenoeg evenveel als een jaar eerder. In maart groeide de productie van de rubber- en kunststofindustrie het sterkst.Aantal faillissementen neemt iets toe in april

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is iets toegenomen. Er zijn in april 3 bedrijven meer failliet verklaard dan in februari. De trend is de afgelopen jaren redelijk vlak.Aantal banen blijft stijgen

In het eerste kwartaal van 2019 is het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen met 53 duizend toegenomen tot 10 591 duizend. In een jaar tijd kwamen er 230 duizend banen bij. Vanaf het tweede kwartaal van 2014 zijn er ruim 860 duizend banen bijgekomen. Daarmee is de vorige periode met een langdurige banengroei in 2004–2008 overtroffen. Toen kwamen er in 4,5 jaar tijd 810 duizend banen bij.Werknemers en zelfstandigen werkten in het eerste kwartaal 2019 in totaal ruim 3,4 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoen, ruim 1 procent meer dan een kwartaal eerder.Het aantal openstaande vacatures steeg in het eerste kwartaal van 2019 opnieuw naar een record, namelijk 277 duizend. Dat zijn er 13 duizend meer dan een kwartaal eerder. Sinds het tweede kwartaal van 2018 ligt het aantal vacatures hoger dan voor de crisis. Ook het aantal ontstane en het aantal vervulde vacatures (seizoensgecorrigeerd) hebben een recordhoogte bereikt. In het eerste kwartaal van 2019 waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 316 duizend personen zonder werk die recent naar werk hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Hun aantal nam af met 14 duizend ten opzichte van een kwartaal eerder. Het werkloosheidspercentage is met 3,4 procent voor het eerst lager dan het laagste niveau van vlak voor de crisis. De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt. In het eerste kwartaal van 2019 waren er gemiddeld 88 vacatures per 100 werklozen. In het vierde kwartaal van 2018 waren dat nog 80 vacatures per 100 werklozen.Bbp groeit met 0,5 procent in eerste kwartaal 2019

Volgens de eerste berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is vooral te danken aan de investeringen. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2018 was de omvang van het bbp 1,7 procent groter. CBSCOMMENTAREN

  • 0 Commentaar