Grotere melkveebedrijven en meer melk

Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf in de melkveehouderij is de laatste jaren gestegen, van 38 in 1980 tot 97 in 2016.

Grotere melkveebedrijven en meer melk

Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf in de melkveehouderij is de laatste jaren gestegen, van 38 in 1980 tot 97 in 2016.

Grotere melkveebedrijven en meer melk
10 Mei 2017 - 05:40

De 100 grootste bedrijven hebben gemiddeld bijna 500 melkkoeien. De melkproductie daalde in eerste aanleg na de invoering van de superheffing in 1984, sinds 2005 is de melkproductie met bijna 37 procent gestegen tot een recordhoeveelheid in 2016 van 14,3 miljard kilo. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het aantal bedrijven met melkkoeien in Nederland is in de periode 1980–2016 met 49,3 duizend gedaald tot bijna 18 duizend. Per dag hebben bijna 4 veehouders de melkkoeien van de hand gedaan. Dit leidde tot schaalvergroting. De landbouwactiviteiten van de ‘stoppers’ zijn overgenomen door de melkveehouders die overbleven. Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf nam toe van 38 in 1980 tot 97 in 2016.Recordhoeveelheid melk aangevoerd

In 2016 werd 14,3 miljard kg melk aangevoerd bij de zuivelfabrieken. Dit is de grootste hoeveelheid in de Nederlandse geschiedenis. Deze melk werd geproduceerd door ruim 1,7 miljoen melkkoeien, dit waren er ruim 600 duizend minder dan in 1980 en de jaren voor de invoering van de melkquotering in 1984. De gemiddelde melkproductie per koe steeg tussen 1980 en 2016 van bijna 5 duizend liter per jaar tot 8,2 duizend liter.Bijna 500 melkkoeien voor top-100 melkveebedrijven

De honderd grootste melkveehouders hadden in 2016 gemiddeld 493 melkkoeien. In 2006 stonden bij de 100 grootste melkveebedrijven nog gemiddeld 288 melkkoeien. Ook de gemiddelde oppervlakte landbouwgrond steeg op deze bedrijven, van 178 hectare in 2006 tot 213 hectare in 2016. De toename van de landbouwgrond bleef wat achter bij de toename van de veestapel. Dit betekent dat deze bedrijven intensiever zijn geworden. In de laatste tien jaar nam het aantal melkkoeien per hectare toe van 1,6 tot 2,3 melkkoeien.Weinig animo voor overname klein melkveebedrijf

Van de bedrijfshoofden in de melkveehouderij die 55 jaar of ouder waren, had in 2016 ruim 60 procent een bedrijfsopvolger klaar staan. Dit percentage ligt 20 procentpunt hoger dan in de totale landbouwsector. De belangstelling voor de overname van een klein melkveehouderijbedrijf (minder dan 50 melkkoeien) was met 28 procent beperkt. Op de grote bedrijven (100 melkkoeien of meer) heeft 85 procent van de oudere bedrijfshoofden een bedrijfsopvolger. Dit betekent dat voor 15 procent van de grote bedrijven de bedrijfsoverdracht op een andere manier geregeld moet worden.


COMMENTAREN

  • 0 Commentaar