escort istanbul

istanbul escort

2,5 miljoen mensen hebben moeite met taal rekenen

Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met taal en/of rekenen.

2,5 miljoen mensen hebben moeite met taal rekenen
2,5 miljoen mensen hebben moeite met taal rekenen
Reklam

Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met taal en/of rekenen. Zij hebben een grote kans om een achterstand in de maatschappij op te lopen. Er is rijksbeleid om dit probleem aan te pakken met taal- en rekencursussen. Wij hebben onderzocht of deze aanpak werkt. Is het cursusaanbod voldoende en wordt iedereen bereikt?

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw) voert, sinds 2016 samen met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws), beleid om laaggeletterdheid te bestrijden. De term ‘laaggeletterdheid’ lijkt alleen te verwijzen naar het probleem dat er groepen mensen zijn die moeite hebben met taal. Het overheidsbeleid richt zich sinds 2012 echter ook op mensen die moeite hebben met rekenen. Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die moeite hebben met één of twee van deze vaardigheden. In 2016 is voor dit beleid ongeveer € 74 miljoen beschikbaar.

In het huidige actieprogramma (periode 2016-2018) hebben de betrokken bewindspersonen, in tegenstelling tot het beleid van 2006 tot en met 2015, doelen geformuleerd met streefwaarden: 45.000 mensen verbeteren hun taalbeheersing en 45.000 mensen beginnen aan een taalcursus. De minister van ocw heeft in een debat met de
Tweede Kamer in 2014 aangegeven dat zij “de diversiteit van de doelgroep” wil bedienen. Daarnaast staat in het actieprogramma dat Nederland zijn positie in de top-drie van oeso-landen1  met de minste laaggeletterden moet behouden. Nederland staat op dit moment op een gedeelde tweede plaats. De bewindspersonen hebben ook een
langetermijndoel geformuleerd: een “structurele afname van het aantal laaggeletterden in Nederland”. 

Aanpak van laaggeletterdheid rapport van rekenkamer

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
NEEM JE BELANG X
Economisch beeld van Nederland onveranderd
Economisch beeld van Nederland onveranderd
Criminaliteit licht gestegen
Criminaliteit licht gestegen