istanbul escort

istanbul escort

istanbul escort

escort istanbul

istanbul escort

Wat er voor jou verandert vanaf 1 januari 2019!

In 2019 kunt u te maken krijgen met wijzigingen in wetten en regelingen. De belangrijkste veranderingen staan in het overzicht hieronder.

Wat er voor jou verandert vanaf 1 januari 2019!
Wat er voor jou verandert vanaf 1 januari 2019! Admin

Werk en inkomen: veranderingen in 2019

 • Het minimumloon gaat omhoog. Bekijk de minimumloonbedragen per maand, week en dag. 
 • Per 1 januari 2019 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de bijstand, de IOAW en IOAZ, de AOW en de Anw. De hoogte van de WW-, WIA-, WAO- en de ZW-uitkering hangt onder meer af van het laatstverdiende loon en het maximumdagloon. Per 1 januari 2019 gaat het bruto maximumdagloon van € 211,42 naar € 214,28. 
 • De regels voor kleine en heel kleine pensioenen veranderen. Het gaat om pensioenbedragen van minder dan € 474,11 bruto per jaar.
 • Iedereen die pensioen opbouwt, krijgt vanaf september 2019 beter inzicht in de hoogte van de pensioenuitbetaling die hij of zij later kan verwachten.
 • De maximale transitievergoeding bij ontslag is per 1 januari 2019 € 81.000 of een bruto jaarsalaris als dat hoger is dan € 81.000. In 2017 was dit € 79.000.
 • Door een wijziging van de tarieven voor de inkomstenbelasting hoeven mensen met een inkomen boven de € 20.000 minder belasting te betalen.
 • Door veranderingen bij sommige heffingskortingen moeten sommige mensen meer of minder belasting betalen:
  • De algemene heffingskorting gaat omhoog. Daardoor hoeven mensen met een inkomen tot € 68.507 minder belasting te betalen.
  • De arbeidskorting gaat omhoog. Daardoor hoeven mensen met een inkomen tussen de € 10.000 en € 41.000 minder belasting te betalen. 
  • De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) krijgt een andere opbouw. Het basisbedrag van € 1.052 verdwijnt, maar het opbouwpercentage gaat omhoog van 6,16% naar 11,45%.
 • Voor buitenlandse werknemers gaat de looptijd van de 30%-regeling van maximaal 8 naar 5 jaar. Bij deze regeling hoeven zij over een deel van hun salaris geen belasting te betalen.

Familie en gezin: veranderingen in 2019

 • Vanaf 2019 gaat de kinderopvangtoeslag omhoog. In de kinderopvangtoeslagtabel 2019 leest u hoeveel procent kinderopvangtoeslag u krijgt. Ook kunt u een proefberekening kinderopvangtoeslag maken.
 • De Rijksoverheid heeft strengere kwaliteitseisen voor de kinderopvang opgesteld. Deze gaan op 1 januari 2019 in. Zo gaat bijvoorbeeld het maximum aantal baby’s omlaag van 4 naar 3 per medewerker.
 • Voor partners die 5 dagen werken gaat het geboorteverlof omhoog van 2 naar 5 dagen. Voor anderen geldt dat dit partnerverlof 1 maal het aantal werkuren per week is.

Gezondheid, zorg en sport: veranderingen in 2019

 • De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt in 2019 met € 50 tot € 1.189.  De maximale zorgtoeslag voor partners stijgt met € 193 naar € 2.314. Wilt u weten of u zorgtoeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Op toeslagen.nl kunt u zelf uw zorgtoeslag berekenen.
 • Het basispakket van uw zorgverzekering wordt uitgebreid. Het eigen risico wijzigt niet in 2019 en blijft € 385. Bekijk hetoverzicht van veranderingen in uw basispakket. Lees meer over de zorgverzekering.
 • Vanaf 2019 kosten bijbetalingen voor medicijnen nog maximaal € 250 per jaar per verzekerde. Het bedrag boven € 250 moet de zorgverzekeraar vergoeden.
 • Vanaf 2019 kost de ondersteuning vanuit de Wmo € 17,50 per 4 weken. Dit geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik.
 • Voor de eigen bijdrage Wlz gaat de vermogensinkomensbijtelling omlaag van 8% naar 4%. Dat betekent dat een kleiner deel van uw eigen spaargeld meetelt voor uw eigen bijdrage voor langdurige zorg. Bijvoorbeeld in het verpleeghuis.
 • De vrijwilligersvergoeding gaat omhoog. Vrijwilligers kunnen jaarlijks tot € 200 meer belastingvrij vergoed krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor vrijwilligers bij sportverenigingen.

Wonen en leefomgeving: veranderingen in 2019

 • De huur van uw huis mag vanaf 1 juli 2019 maximaal 4,1% tot 5,6% omhoog. Lees meer over de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2019.
 • De huurliberalisatiegrens wordt € 720,42 in 2019. Deze grens bepaalt of u in een sociale-huurwoning woont of in een woning in de vrije sector.
 • U kunt in 2019 een hypotheek afsluiten tot 100% van de waarde van uw koophuis. U kunt dan niet meer lenen dan het huis waard is. Overige kosten, zoals advies-, notaris- of taxatiekosten, kunt u niet meer meefinancieren uit de hypotheek.
 • De kostengrens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is gekoppeld aan de gemiddelde woningprijs. Per 1 januari 2019 stijgt de kostengrens voor de NHG naar € 290.000. Voor woningen waarin wordt geïnvesteerd in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal € 304.700.
 • Voor mensen met een inkomen boven € 68.507 gaat de hypotheekrenteaftrek omlaag van 49,5% naar 49%. Heeft u een lager inkomen? Dan heeft deze verandering geen invloed op uw aftrekposten.

Consumenten: veranderingen in 2019

 • Het kabinet verhoogt het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Dat betekent dat boodschappen duurder worden vanaf 1 januari 2019. Maar bijvoorbeeld ook water, boeken en kappersdiensten.
 • De belasting op aardgas gaat omhoog en de belasting op elektriciteit gaat omlaag.
 • Een gemeente mag maximaal € 6,07 cent extra vragen voor een paspoort. Een paspoort kost in 2019 maximaal € 71,37 voor volwassenen en € 53,97 voor kinderen. Een identiteitskaart kan € 5,78 duurder worden. Maximaal € 56,83 voor volwassenen en € 29,95 voor kinderen. Gemeenten mogen ook minder geld vragen of een extra toeslag bij spoed. Lees meer over de kosten van paspoorten en identiteitskaarten.

Ouderen: veranderingen in 2019

 • De AOW gaat omhoog. Op de website van de SVB kunt u berekenen hoeveel AOW u in 2019 krijgt.
 • Door verschillende veranderingen bij de heffingskortingen gaat de ouderenkorting omhoog. Hierdoor hoeven AOW-gerechtigden met een inkomen tot € 46.700 minder belasting te betalen.

Ondernemers: veranderingen in 2019

 • Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag. De eerste schijf wordt dan 19%, de tweede 25%.
 • Het kabinet verhoogt het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Dat betekent dat ondernemers hun administratie moeten aanpassen op het nieuwe tarief.
 • Ondernemers kunnen in de vennootschapsbelasting alleen nog op een gebouw in eigen gebruik afschrijven als de boekwaarde van het gebouw hoger is dan 100% van de WOZ-waarde (de bodemwaarde). Is een gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik genomen en is op dat gebouw nog geen 3 jaar afgeschreven? Dan mag deze alsnog 3 jaar volgens de oude regels worden afgeschreven.
 • Bedrijven kunnen verliezen vanaf 2019 nog hooguit 6 jaar voorwaarts verrekenen met winsten.
 • Amateursportverenigingen hoeven geen btw te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze btw-sportvrijstelling wordt uitgebreid.
 • De tarieven afvalstoffenbelasting gaan omhoog in Nederland en in het buitenland.
 • Op Ondernemersplein.nl vindt u een samenvatting van alle regels die in 2019 veranderen voor ondernemers.

Recht, veiligheid en defensie: veranderingen in 2019

 • Naaste familieleden van slachtoffers van een strafbaar feit kunnen schadevergoeding krijgen voor geleden affectieschade. Bijvoorbeeld als het slachtoffer is overleden of ernstig letsel heeft.
 • De Wet forensische zorg treedt gefaseerd in werking. Zo krijgt de minister voor Rechtsbescherming meer mogelijkheden om te sturen op de kwaliteit van forensische zorg.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
NEEM JE BELANG X
Verdachte aangehouden voor moord Halil Erol 2010
Verdachte aangehouden voor moord Halil Erol 2010
Economisch beeld van Nederland onveranderd
Economisch beeld van Nederland onveranderd