sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop vibrator vibrator vibrator izmir sex shop izmir sex shop ankara sex shop ankara sex shop antalya sex shop penis pompasi penis pompasi sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri sinop otelleri

Wat er voor jou verandert vanaf 1 januari 2019!

In 2019 kunt u te maken krijgen met wijzigingen in wetten en regelingen. De belangrijkste veranderingen staan in het overzicht hieronder.

Wat er voor jou verandert vanaf 1 januari 2019!
Wat er voor jou verandert vanaf 1 januari 2019! Admin
Reklam

Werk en inkomen: veranderingen in 2019

 • Het minimumloon gaat omhoog. Bekijk de minimumloonbedragen per maand, week en dag. 
 • Per 1 januari 2019 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de bijstand, de IOAW en IOAZ, de AOW en de Anw. De hoogte van de WW-, WIA-, WAO- en de ZW-uitkering hangt onder meer af van het laatstverdiende loon en het maximumdagloon. Per 1 januari 2019 gaat het bruto maximumdagloon van € 211,42 naar € 214,28. 
 • De regels voor kleine en heel kleine pensioenen veranderen. Het gaat om pensioenbedragen van minder dan € 474,11 bruto per jaar.
 • Iedereen die pensioen opbouwt, krijgt vanaf september 2019 beter inzicht in de hoogte van de pensioenuitbetaling die hij of zij later kan verwachten.
 • De maximale transitievergoeding bij ontslag is per 1 januari 2019 € 81.000 of een bruto jaarsalaris als dat hoger is dan € 81.000. In 2017 was dit € 79.000.
 • Door een wijziging van de tarieven voor de inkomstenbelasting hoeven mensen met een inkomen boven de € 20.000 minder belasting te betalen.
 • Door veranderingen bij sommige heffingskortingen moeten sommige mensen meer of minder belasting betalen:
  • De algemene heffingskorting gaat omhoog. Daardoor hoeven mensen met een inkomen tot € 68.507 minder belasting te betalen.
  • De arbeidskorting gaat omhoog. Daardoor hoeven mensen met een inkomen tussen de € 10.000 en € 41.000 minder belasting te betalen. 
  • De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) krijgt een andere opbouw. Het basisbedrag van € 1.052 verdwijnt, maar het opbouwpercentage gaat omhoog van 6,16% naar 11,45%.
 • Voor buitenlandse werknemers gaat de looptijd van de 30%-regeling van maximaal 8 naar 5 jaar. Bij deze regeling hoeven zij over een deel van hun salaris geen belasting te betalen.

Familie en gezin: veranderingen in 2019

 • Vanaf 2019 gaat de kinderopvangtoeslag omhoog. In de kinderopvangtoeslagtabel 2019 leest u hoeveel procent kinderopvangtoeslag u krijgt. Ook kunt u een proefberekening kinderopvangtoeslag maken.
 • De Rijksoverheid heeft strengere kwaliteitseisen voor de kinderopvang opgesteld. Deze gaan op 1 januari 2019 in. Zo gaat bijvoorbeeld het maximum aantal baby’s omlaag van 4 naar 3 per medewerker.
 • Voor partners die 5 dagen werken gaat het geboorteverlof omhoog van 2 naar 5 dagen. Voor anderen geldt dat dit partnerverlof 1 maal het aantal werkuren per week is.

Gezondheid, zorg en sport: veranderingen in 2019

 • De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt in 2019 met € 50 tot € 1.189.  De maximale zorgtoeslag voor partners stijgt met € 193 naar € 2.314. Wilt u weten of u zorgtoeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Op toeslagen.nl kunt u zelf uw zorgtoeslag berekenen.
 • Het basispakket van uw zorgverzekering wordt uitgebreid. Het eigen risico wijzigt niet in 2019 en blijft € 385. Bekijk hetoverzicht van veranderingen in uw basispakket. Lees meer over de zorgverzekering.
 • Vanaf 2019 kosten bijbetalingen voor medicijnen nog maximaal € 250 per jaar per verzekerde. Het bedrag boven € 250 moet de zorgverzekeraar vergoeden.
 • Vanaf 2019 kost de ondersteuning vanuit de Wmo € 17,50 per 4 weken. Dit geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik.
 • Voor de eigen bijdrage Wlz gaat de vermogensinkomensbijtelling omlaag van 8% naar 4%. Dat betekent dat een kleiner deel van uw eigen spaargeld meetelt voor uw eigen bijdrage voor langdurige zorg. Bijvoorbeeld in het verpleeghuis.
 • De vrijwilligersvergoeding gaat omhoog. Vrijwilligers kunnen jaarlijks tot € 200 meer belastingvrij vergoed krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor vrijwilligers bij sportverenigingen.

Wonen en leefomgeving: veranderingen in 2019

 • De huur van uw huis mag vanaf 1 juli 2019 maximaal 4,1% tot 5,6% omhoog. Lees meer over de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2019.
 • De huurliberalisatiegrens wordt € 720,42 in 2019. Deze grens bepaalt of u in een sociale-huurwoning woont of in een woning in de vrije sector.
 • U kunt in 2019 een hypotheek afsluiten tot 100% van de waarde van uw koophuis. U kunt dan niet meer lenen dan het huis waard is. Overige kosten, zoals advies-, notaris- of taxatiekosten, kunt u niet meer meefinancieren uit de hypotheek.
 • De kostengrens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is gekoppeld aan de gemiddelde woningprijs. Per 1 januari 2019 stijgt de kostengrens voor de NHG naar € 290.000. Voor woningen waarin wordt geïnvesteerd in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal € 304.700.
 • Voor mensen met een inkomen boven € 68.507 gaat de hypotheekrenteaftrek omlaag van 49,5% naar 49%. Heeft u een lager inkomen? Dan heeft deze verandering geen invloed op uw aftrekposten.

Consumenten: veranderingen in 2019

 • Het kabinet verhoogt het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Dat betekent dat boodschappen duurder worden vanaf 1 januari 2019. Maar bijvoorbeeld ook water, boeken en kappersdiensten.
 • De belasting op aardgas gaat omhoog en de belasting op elektriciteit gaat omlaag.
 • Een gemeente mag maximaal € 6,07 cent extra vragen voor een paspoort. Een paspoort kost in 2019 maximaal € 71,37 voor volwassenen en € 53,97 voor kinderen. Een identiteitskaart kan € 5,78 duurder worden. Maximaal € 56,83 voor volwassenen en € 29,95 voor kinderen. Gemeenten mogen ook minder geld vragen of een extra toeslag bij spoed. Lees meer over de kosten van paspoorten en identiteitskaarten.

Ouderen: veranderingen in 2019

 • De AOW gaat omhoog. Op de website van de SVB kunt u berekenen hoeveel AOW u in 2019 krijgt.
 • Door verschillende veranderingen bij de heffingskortingen gaat de ouderenkorting omhoog. Hierdoor hoeven AOW-gerechtigden met een inkomen tot € 46.700 minder belasting te betalen.

Ondernemers: veranderingen in 2019

 • Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag. De eerste schijf wordt dan 19%, de tweede 25%.
 • Het kabinet verhoogt het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Dat betekent dat ondernemers hun administratie moeten aanpassen op het nieuwe tarief.
 • Ondernemers kunnen in de vennootschapsbelasting alleen nog op een gebouw in eigen gebruik afschrijven als de boekwaarde van het gebouw hoger is dan 100% van de WOZ-waarde (de bodemwaarde). Is een gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik genomen en is op dat gebouw nog geen 3 jaar afgeschreven? Dan mag deze alsnog 3 jaar volgens de oude regels worden afgeschreven.
 • Bedrijven kunnen verliezen vanaf 2019 nog hooguit 6 jaar voorwaarts verrekenen met winsten.
 • Amateursportverenigingen hoeven geen btw te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze btw-sportvrijstelling wordt uitgebreid.
 • De tarieven afvalstoffenbelasting gaan omhoog in Nederland en in het buitenland.
 • Op Ondernemersplein.nl vindt u een samenvatting van alle regels die in 2019 veranderen voor ondernemers.

Recht, veiligheid en defensie: veranderingen in 2019

 • Naaste familieleden van slachtoffers van een strafbaar feit kunnen schadevergoeding krijgen voor geleden affectieschade. Bijvoorbeeld als het slachtoffer is overleden of ernstig letsel heeft.
 • De Wet forensische zorg treedt gefaseerd in werking. Zo krijgt de minister voor Rechtsbescherming meer mogelijkheden om te sturen op de kwaliteit van forensische zorg.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
NEEM JE BELANG X
Aantal faillissementen neemt af in februari
Aantal faillissementen neemt af in februari
Weer meer snorfietsen, minder bromfietsen
Weer meer snorfietsen, minder bromfietsen