Cumhurbaşkanlığı Seçiminde yurtdışında yaşayan Türkler oy kullanabilecekler

Seçimlerde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız oy kullanabilecekler mi? Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamasında yurt dışı temsilciliklerde kurulacak sandıklarda veya Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilecek gümrük kapılarında oy kullanabilirler 


Cumhurbaşkanlığı Seçiminde yurtdışında yaşayan Türkler oy kullanabilecekler

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi:
Cumhurbaşkanının seçimin yenilenmesi kararı vermesi halinde milletvekili genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Muhtemel tarih olarak 14 mayıs pazar günü belirlendi. 

Seçimlerde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız oy kullanabilecekler mi? Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamasında yurt dışı temsilciliklerde kurulacak sandıklarda veya Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilecek gümrük kapılarında oy kullanabilirler 

Yurt dışında yaşayan seçmenler milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için  oy kullanabilecekler.


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım/Çifte vatandaşım. Yurt dışında yaşıyorum, Türkiye'de yapılan genel seçimlerde oy kullanabilir miyim?
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy kullanabilirler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım/Çifte vatandaşım. Yurt dışında yaşıyorum. Türkiye’de yapılan yerel seçimlerde oy kullanabilir miyim?
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 94/A maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, yerel seçimlerde oy kullanamazlar.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım/Çifte vatandaşım. Yurt dışında yaşıyorum. Seçim tarihinde Türkiye’ye gelip sandık görevlisi ya da gözlemci/müşahit olabilir miyim?
Sandık kurulu bir başkan, altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur. Sandık kurulu başkanı ve bir üyesi, o ilçede görev yapan kamu görevlileri arasından belirlenir. Diğer beş üyesi, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan ve son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan beş siyasi partiden belirlenir (298/21, 22, 23).

Yurt dışında yaşayan bir seçmenin, siyasi parti tarafından yurt içinde oluşturulan sandıklarda sandık kurulu üyesi olarak görevlendirilebilmesi için, yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı olması gerekmektedir.

Oy verme gününde Türkiye’de bulunan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı bir seçmen, sandık başı işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partiler ve bağımsız adaylar tarafından müşahit olarak görevlendirilebilirler

Türkiye’ye girişte gümrükte oy kullanmayı unutan kişi oyunu ne şekilde, nerede kullanabilir?
Yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup, Türkiye’ye girişte gümrükte oy kullanmayı unutan seçmen, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen herhangi bir gümrük kapısında, oy verme tarihleri arasında oyunu kullanabilir (298/94/E).

Yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim?
Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz kayıtlı olduğunuz yeri (kayıtlı olduğunuz dış temsilciliği), www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" bölümünden gerekli bilgileri girerek sorgulayabilirsiniz.

Yurt dışı seçmen kütüğüne nasıl kayıt olabilirim. Türkiye’de yapılacak seçimlerde oy kullanmak için neler yapmak gerekiyor?
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz kayıtlı olduğunuz yeri (kayıtlı olduğunuz dış temsilciliği),www.ysk.gov.tr internet sayfamızın veya e-Devlet Kapısından hizmete sunulan "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" bölümünden ya da mobil cihazınızdan “Seçmen Sorgulama” uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olmasına rağmen, yurt dışı seçmen kütüğünde ismi bulunmayanlar, kayıtlarında düzeltme yapmak isteyenler ve yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen seçmenler,

1-)Yurt dışında;

- En yakın yurt dışı temsilciliğine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı ile başvurarak Adres Beyan Formu (Form B)"nu doldurup imza karşılığı teslim etmeleri,

veya

- Söz konusu formun internetten çıktısını alarak doldurup imzalamak ve forma Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisini eklemek suretiyle en yakın yurt dışı temsilciğine posta ile göndermeleri,

Bulundukları ülkede dış temsilcilik yok ise Adres Beyan Formunun (Form B) internetten çıktısını alarak doldurup imzalamak ve forma Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisini eklemek suretiyle kayıtlı oldukları yerin nüfus müdürlüğüne posta ile göndermeleri,

gerekmektedir.

2-)Yurt içinde;

- Yurt içi adresinizin bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne başvurarak ve pasaportunuzu ibraz ederek Adres Beyan Formu (Form B) doldurmanız gerekmektedir,

- Adres Beyan formunu, yurt dışında temsilciliklerden temin edebilirsiniz veya www.ysk.gov.tr adresinde “Yurt Dışı Seçmen” menüsünün altında bulunan Adres Beyan Formu bağlantısından indirebilirsiniz.

Ancak, seçim dönemlerinde "Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul ve Esasları"nı gösteren 140/II sayılı Genelge hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. Seçmen işlemleri ile ilgili her türlü detaylı bilgiye www.ysk.gov.tr web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler nerde oy kullanılır?
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler dış temsilciliklerde ve/veya gümrük kapılarında oy kullanabilirler.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler nerde oy kullanılır?
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler dış temsilciliklerde ve/veya gümrük kapılarında oy kullanabilirler.

Yurt dışında oy kullanmak için hangi şartları taşımak gerekiyor
Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunan her Türk vatandaşı Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ile halkoylamasında oy kullanabilir (298/6).

Ancak,

- Kesinleşmiş mahkeme kararına göre kısıtlı olan seçmenler,

- İzinli olsalar bile silâhaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),

- Türk vatandaşlığını kaybedenler,

- Ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunanlar,


©TURKİNFO.NL