Hollanda'da Suça karışan genç sayısı yüzde 19 arttı

Hollanda'da 2022 yılında, 12 ila 18 yaş arasındaki gençler arasında ilk kez suç şüphesiyle kaydedilenlerin sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu yıl içerisinde 11 bin gencin ilk defa suç şüphelisi olarak kaydedilmesi, önceki yıla göre %19'luk bir yükselişi temsil ediyor.


Hollanda'da Suça karışan genç sayısı yüzde 19 arttı

Gençlik Suçlarında Çarpıcı Artış: 2022'de İlk Kez Suça Karışan Gençlerde Büyük Yükseliş

Gençler arasında suçla ilk kez şüphelenilen oranının bu kadar yüksek olması, endişe verici bir durumu işaret ediyor. Özellikle bu gençlerin çoğunluğu, hırsızlık suçundan dolayı suçlanmıştır.

Aynı dönemde, 12 ila 18 yaş arasındaki gençlerin polis tarafından suçlanma sayısı %12'lik bir artışla 17 binden fazlaya çıkmıştır. Bu gençlerin üçte ikisi için bu, polisle ilk temasları olmuştur.

Dikkate değer bir trend ise kız gençlerin önceki yıllara kıyasla daha sık suç şüphesiyle karşılaşmasıdır, özellikle de hırsızlık suçunda. Erkekler arasında ise bu artış daha az belirgin olsa da, ilk kez suç şüphesiyle karşılaşan genç erkeklerin sayısı hala önemlidir.

Analizler, özellikle göçmen gençler arasında hırsızlık vakalarının yaygın olduğunu gösteriyor. Kızlar arasında bu tür suçlara karışanların oranı oldukça yüksektir. Dövme ve açıkça şiddet kullanma gibi suçlar da gençler arasında endişe verici bir şekilde yaygındır.

12 ila 18 yaş arasındaki gençler arasında erkeklerin kızlara göre daha sık suç işlediği de belirgin bir bulgudur. Bu grup içinde özellikle polis tarafından beşten fazla kez şüpheli olarak kaydedilenlerin çoğunluğunu erkekler oluşturuyor.

Bu endişe verici istatistikler ışığında, politika yapıcıların, toplumların ve ebeveynlerin gençlik suçlarını önlemeye yönelik etkili önlemler alması son derece önemlidir. Gelecekte, savunmasız gençlerin desteklenmesi ve suçla mücadelede daha etkili stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir.

©TURKİNFO.NL