Hollanda'da yabancı evlilikle ilgili olarak ikinci kitap yayınlandı

Şahin Yıldırım öncülüğünde 4 imzadan çıkan kitap: GRENZELOZE LIEFDES - SINIRSIZ AŞKLAR İlk kitap 1980'de Yabancı Evlilik - Mijn Man Komt Uit Turkije adıyla İlhan Karaçay tarafından yayınlanmıştı

Hollanda'da yabancı evlilikle ilgili olarak ikinci kitap yayınlandı

Şahin Yıldırım öncülüğünde 4 imzadan çıkan kitap: GRENZELOZE LIEFDES - SINIRSIZ AŞKLAR İlk kitap 1980'de Yabancı Evlilik - Mijn Man Komt Uit Turkije adıyla İlhan Karaçay tarafından yayınlanmıştı

Hollanda'da yabancı evlilikle ilgili olarak ikinci kitap yayınlandı
28 Haziran 2019 - 06:28

Hollanda'da karışık evlilik ile ilgili olarak  İlhan Karaçay tarafından 1980'de yayınlanan ilk kitapta, yabancı evlilik sayısı 180.670 olarak belirtilmişti. Aradan 39 yıl geçtikten sonra Şahin Yıldırım, Yvette Kopijn, Laura Schalkwijk ve Daniella Tasca tarafından yazılan kitapta, resmi olarak yabancı evlilik sayısının 467 bine çıktığı belirtilmiş. Yabancılarla ilişki içinde olanların sayısı da 650 bin olarak belirtiliyor. Bu sayıların hepsi, Merkezi İstatistik Bürosu'nun verilerine dayanıyor. Demek oluyor ki, Hollanda'da her 6 ilişkiden biri yabancılarladır.Hollanda Kralı Willem-Alexander ile Arjantin asıllı Maxima'nın evliliği, şüphesiz ki, çok kültürlü Hollanda yaşamında, en ünlü aşk hikayelerinin başında gelir. Kitapta yer alan 24 kişinin en ünlüsü ve ilginci de İlhan Karaçay-Jeanne evliliğidir.

Sayılara bakıldığı zaman, karışık aşk ilişkilerinin geleceği çok parlak görülüyor.  Bu da gösteriyor ki,  yabancı ilişki içinde olanlar, ayrı kültürlere sahip oldukları halde, karşılıklı anlayış, tolerans ve  saygı konusunda, ders verici nitelikte anlaşıyorlar.İşte bu nedenle, Şahin Yıldırım ve arkadaşları, bu konuyu aydınlatmak için, Türk, Faslı, İtalyan, Yunan, Hindu, Surinamlı, Antilyanlı, Polonyalı, Bulgar, Portekizli, İngiliz, Çinli ve Yeşil Burun Adaları'ndan gelen 24 kişi ile röportaj yaptılar.Kültür farklılıklarından doğan zorlukların yanında, romantik, dramatik ve eğlenceli hikayelerle dolu bu röportajlarda, en önemli unsurun aşk olduğu ortaya seriliyor.

Bu projenin lideri Şahin Yıldırım şunları söylüyor:

''Bu kitap, iki kültürlü kombinasyonun her zaman kolay olmadığını, ama aşk ile tutkunun, zorlukları aşabilmek için en büyük etken olduğunu ortaya seriyor. Röportajlarda, eşler arasındaki almak ve vermek işlevinin önemli olduğu anlaşılıyor. Biz toplumsal yaşamı kültür bakımından zenginleştirebiliriz. Zorluklara birlikte sırt verdiğimiz zaman her sorunu yok edebiliriz. Politikacılar da bundan ders çıkarmalılar.'

166 sayfalık kitapta yer alan 'Sınırsız aşk' hikayeleri arasında, Türk-Hollandalı ilişkisine örnek olarak, evliliklerini 49 yıldır sürdüren İlhan Karaçay-Jeanne ilişkisi yer almıştır.39 Yıl önceki kitapİlhan Karaçay, 1980 yılında yayınladığı 'Yabancı Evlilik' başlıklı kitabındaki önsözde şunları yazmıştı:

Geçmiş yıllarda gerek Hürriyet’te ve gerekse diğer basın organlarında yabancılarla evli Türklere ait röportajları okumuşsunuzdur.Kısa bir süre önce HÜRRİYET’in yayınladığı “Almanya’dan Bir Yar Gelir Bizlere” adlı seri röportaj bu tip karışık evliliklerin bir örneği idi. Hollanda’daki Türkler'in Hollandalılar ile yaptıkları evliliklerde bir ayrıcalık var. Bu küçük ülkede genç ve güzel kızlar Türk erkeklerini adeta kapışıyor gibiler.

Bunun en büyük nedenlerinden biri, Hollanda halkının Almanlar, Fransızlar ve Amerikalar gibi aşırı milliyetçi olmamaları. İkinci neden de Hollandalı kızların diğer ülkelerin kızlarına kıyasla daha serbest yetişmeleri.Türkler açısından önemli olan üçüncü neden ise, Hollandalı kızların Türk erkeklerini diğerlerinden daha insancıl, daha yürekli ve  de daha yakışıklı bulmalarıdır.Hollandalılar ile Türkler arasındaki evliliklerin yüzde onu boşanmalar ile sonuçlanmaktadır. İki ayrı kültüre ve iki ayrı geleneğe sahip bu insanların birlikte yaşamaları özellikle ilk yıllarda zor oluyor. Gerçi Hollanda’daki evliliklerin dörtte biri yani yüzde yirmi beşi ayrılmalarla sonuçlanıyor ama bu ayrılıkların nedenleri daha ziyade cinsel ilişkiler ve cinsel serbestîden oluşuyor.Türkler ile Hollandalılar arasındaki evlilikler ise çoğunlukla kültür ve gelenek anlaşmazlıklarından bozuluyor.Bir Türkle evli olmanın Hollandalı kadına mutluluk verdiği şeklindeki görüş ve inanış, genç kızlar arasında bir reklam gibi yayılırken bu iki ırk arasındaki birleşmeler de her geçen yıl artıyor.Ortada bulunan tek engel, gerek Hollandalı’nın gerekse Türk’ün ebeveynlerinden geliyor. Ama iki sevgili arasındaki aşk bağı bu engeli her zaman aşmasını biliyor.Hollandalılar'ın, nesillerini kuruturcasına yabancılarla evlenmeleri ve bu yabancılar arasında Türkler'in dördüncü sırayı alması bu konuyu derinlemesine deşmemize yetti.Evlilik müessesesi, karı kocanın içtimai durumlarına göre değişiktir. Türkle Türk’ün, Hollandalı ile Hollandalı’nın evliliğinde de bu durum değişmez.Biz Türkiye’nin ayrı ayrı yörelerinden Hollanda’ya gelmiş olup, Hollandalılarla evlenmiş insanlarımız arasında bu evlilikleri inceledik.Karı-koca ayrı branşlardan kimseleri seçtik. Kendileri ile konuştuğum halde sütünlarıma aktaramayacağım çiftler oldu.Sütunlarımıza aktaracağımız çiftleri saatlerce dinledim. Onların duygularını tam olarak aktarma gücü ne bir gazetecide ne de bir başka uzman kişide bulunur.Bir insanın duyguları kendi kaleminden en gerçekçi bir şekilde çıkar. İşte ben de bir Hollandalı kız ile evli Türk olarak bu seri röportajın sonunda kendimle yaptığım röportajı yayınlamayı en çıkar yol olarak gördüm.Acısı tatlısı, mutlusu ve az mutlusu ile Türk-Hollanda karışımı çiftlerimizin öykülerini hep birlikte okumaya başlamadan önce aile sırlarını hiç çekinmeden anlatan çiftlere teşekkür etmeyi bir borç bildiğimi belirtmek isterim.''39 Yıl önceki sayılarSAYILARLA YABANCI EVLİLİKTürkler’i en çok Hollandalılar seviyor.Yel değirmeni ve laleler ülkesinin kızları Türk erkeklerini kapışıyorlar.14 milyon nüfuslu Hollanda’nın 6151 kızı Türk erkeği ile evli 322 Hollandalı erkek de Türk kızını seçti.Toplam olarak 111 bin 242 Hollandalı kız, 69 bin 428 Hollandalı erkek yabancı ile evli.Her yıl 10 bin Hollandalı'nın yabancı ile evlenmesinin sürmesi halinde Hollanda nesli kayıplara karışacak.Ülkede 1 milyonu aşkın melez çocuk var.Hollanda-Türk melez çocuklarının sayısı 13 bin 744.Yel değirmenleri, lalesi, peyniri, futbolu ve Johan Cruyff’ı ile dünya ülkelerinin büyük sevgisini kazanmış olan küçücük Hollanda, Türkler’i en çok seven ülke görünümünde.Nüfus oranına göre, dünyada Türk erkeğini en çok tercih eden kızlar Hollanda’da bulunuyor.İki milyon Türk’ün yaşadığı, nüfusu 60 milyonu aşan Batı Almanya’da Alman kızları ile vli Türkler'in sayısı 11 bin iken, 100 bin Türk’ün bulunduğu nüfusu 14 milyon olan Hollanda’da Türklerle evli Hollandalı kızların sayısı 6151.Gerek Türkler'in sayıları ve gerekse Alman ve Hollandalılar'ın nüfusları oranlandırıldığı zaman, Hollandalı kızların Türk erkeklerini tercihi bir dünya rekoru oluyor.Türk kadınları yönünden durum tam olarak tersi. Hollandalı erkeklerle evli Türk kadınlarının toplam sayısı 322 iken, Bonn evlilik büroları Federal Birliği'nin bildirdiğine göre, her yıl 400 kadar Türk kadını Alman erkeklerle evleniyor.Buna rağmen gerek Alman ve gerekse Hollandalı erkeklerin yabancı kadınlarla evlenmeleri oranlandırıldığı zaman Türk kadınlarının kendi milletlerinden bir erkeği tercih ettiği anlaşılıyor.Hollanda’da toplam olarak 111 bin 242 kız 69 bin 428 erkek yabancılarla evli. Evliliklerin çoğu yabancıların kendi ülkelerinde yapılıyor, bunların büyük bir kısmı da Hollanda’ya yerleşiyor.Her yıl 10 bin kadar Hollandalı, yabancı biriyle evleniyor. Yabancılarla evliliklerin devam etmesi halinde, 100 yıl sonra Hollanda neslinin kayıplara karışacağı hesap ediyor.Zira eskiden sömürgeci bir ülke olan Hollanda’da bulunan Surinamlı, Endonezyalı ve Antil Adalılar'la yapılan evlilikler de hesaba katıldığı zaman, yarım milyon Hollandalı'nın ayrı ırktan biri olduğu ve bu evliliklerden bir milyonu aşkın melez çocuk doğduğu ortaya çıkıyor.Hollanda’da bulunan Hollandalı Türk melezlerinin sayısı da artıyor. Bu melezlerin sayısı şu anda 13 bin 744.Her yıl 500 kadar Türk’ün bir Hollandalı ile evlenmesi ve bu rakamların yıldan yıla artması ile 100 yıl sonra Hollanda’da Türk-Hollandalı karışımı nüfusun 1 milyonu bulması bekleniyor.Hollanda’da bulunan saf Türklerle, karışık Türkler'in birleşmeleri ile de, yüz yıl sonra Hollanda’da iki milyonluk dev bir Türk toplumu oluşacak.Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri de hesaba katıldığı zaman, Avrupa’daki Türk nüfusunun 20 milyonu bulması bekleniyor. Yurt dışından yaşadıkları ülkenin yönetiminde söz hakkı olan 20 milyonluk bir Türk toplumu düşünüldüğü zaman da 100 yıl sonraki Türkiye’nin ‘lobi’ gücü şimdiden Avrupalıyı da korkutuyor olmalı.Hollandalılar ile diğer yabancıların evlilik rakamlarına bakıldığı zaman, Almanların birinci sırayı aldıkları görülür. Hollandalılar sıra ile en çok Alman, İngiliz, Belçikalı, Türk, İtalyan, İspanyol ve Faslılar ile evleniyor. Bu sıralamaya göre Türkler dördüncü sırayı alıyor.Ancak Türkler'in genel olarak hangi ülkenin insanları ile evlilik yaptıkları oranlandıkları zaman Hollandalılar rekor kırıyor.Demek oluyor ki Türkleri en çok Hollandalılar seviyor. Yukarıda okuduklarınız, 39 yl önceki tespitlerdi. 39 yıl sonraki duruma baktığımız zaman, 100 yıl sonra neler olacağı şeklindeki tahminlerimin doğruluğu anlaşılacaktır.İlhan KARAÇAY


YORUMLAR

  • 0 Yorum