inkomensverschillen mensen met en zonder migratieachtergrond nauwelijks afgenomen

Mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond hebben ongeveer een kwart minder te besteden dan Nederlanders zonder migratieachtergrond.

inkomensverschillen mensen met en zonder migratieachtergrond nauwelijks afgenomen
12 Juni 2019 - 10:55

Inkomensverschillen tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond zijn de afgelopen vijftien jaar nauwelijks afgenomen. Ook over generaties blijven de inkomensverschillen bestaan, bij een gelijk inkomen van hun ouders verdienen kinderen met een migratieachtergrond later minder dan kinderen zonder migratieachtergrond. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Main image

Mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond hebben ongeveer een kwart minder te besteden dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Dat komt vooral door verschillen in inkomen uit werk. Mensen met een migratieachtergrond hebben minder vaak betaald werk en verdienen minder per uur.

 

Het lagere uurloon en de lagere arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond hangen voor een belangrijk deel samen met hun lagere opleidingsniveau. Mochten politieke partijen iets willen doen aan de inkomensverschillen, dan lijkt het zinvol om in te zetten op zowel het verder verhogen van het opleidingsniveau van mensen met een migratieachtergrond, als op het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt.Het verkleinen van inkomensverschillen is belangrijk voor een gelijkwaardige samenleving en het benutten van het arbeidspotentieel. Mochten politieke partijen iets willen doen aan de inkomensverschillen, dan lijkt het zinvol om in te zetten op zowel het verder verhogen van het opleidingsniveau van mensen met een migratieachtergrond, als op het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt.CPBFACEBOOK COMMENTAREN

COMMENTAREN

  • 0 Commentaar