..APK KAPATILIYOR GÖZÜNÜZ AYDIN!..
__YaLNıZ__

..APK KAPATILIYOR GÖZÜNÜZ AYDIN!..

 
ÖZEL YETKİLİ YALNIZAĞA MAHKEMESİ
KENDİ İHBARLARINI SUÇ SAYARAK
APK´NİN KAPATILMASI İÇİN SUÇ DUYURSUNDA BULUNDU..
(......"YANİ KAPANDI KAPANACAK!...)
 

..Cemaat lideri açıklamasında,
"..Evet biz istedik,İtirazı olan"?..
İŞTE O AÇIKLAMA
..Lider Ateş püskürüyor ve rakip cemaati topa tutyor     ..vallaam neme lazım..

Cemaate yakın isimlerden olan ve alt takım şeyh sözcü Şahinulah isimli mürîd Yaptığı Açıklmada;
"..Efendim,
Bizim Artık Buramıza Geldi! deyip (burasını gössteriyor..)
Ok yaydan çıktı artık!   OH OH ÇIKSIN ŞAHİNCİĞİM...
.."Ve
Vira Bismillah dedik Efendim"!  DEYİN ŞAHİNCİİM DEYİN..
..Bizim de canımız var canım AAAAA..   TABİ Kİ ŞAHİNİM 
"Ve Bundan sonra olacaklardan mes´ûl değiliz"!   OLMAYIN CANIM OLMAYIN...
..Devamla;
"KALKMIŞ PARMAĞIN DİNİ İMANI OLMAZ EFENDİM"!!!  (PEK ANLAMIYORUM AMA ..OLSUN...)
Yine;
"...ve Şeyh Hazretleri Bu konuda çok kararlı ve Son Noktayı Koyacak (SAV)"!     OH OH! KOYSUN ŞAHİNİM KOYSUN,ONLAR DA HAK ETTİ YANİ!..

..Bu ara içerden Şeyhin sesi gelyor,
"EVET BİZ KOYDUK BİİİZ"!
"..BİRAZ ZOR OLDU AMA KOYDUK EFENDİM, ..ELHAMDÜLİLLAH".   KOYUN EENDİM KOYUN!, KOY KOY KAZAN...
Devamla;
.."Ayıca Rakip Cemaat istemiyoruz"!   OH OH NE ÂLÂ...
.."ve APK Derhal Kapatılmalıdır Eendim"!   İSABET EFENDİM,İSABETULLAH!..
Şeyh hızını alamıyor;
"Rakip cemaat lideri Feto denen herif varya,
işte O,
....Derhal ADB´den getirilsin ve hem de Yes Kuyruğundan Tutularak"!!!   YES EFENDİM YEEEESS! (yangına körük..)
Devam;
"Ve Silivriye Kapatılsın efendim, (SAV)"!    YES EFENDİM YES, HEMİ DE  "YES SAV"!...
Devam;
"..fitne fecir yapmak neymiş görsün"!   GÖRSÜN EFENDİM GÖRSÜÜÜÜN...

Lider yine devamla;
"Bu konuda Müdde-i Umûmîye (C. Savcısı) Suç Duyurusunda da Bulunduk,Şimdi babayı yedi efendim"!  OH OHHH! AĞZINDAN BAL DAMLIYOR ŞEYHİM,   ..DE HADİ HAYIRRRI UĞURRU OSSUN ŞEYHİM...

*    *    *
aradan
______uzuuuuunca bir______   2 hafta geçiyor...

ve Yargılama Hitamda!

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

..Yargıç,Üye, Savcı derhal iddianame Düzenleyip,Değerlendirip,Cicileyip
Işık hızıyla yes (veya hızladırılmış)
Derhal Kamu Davası Açıyor ve
Açmyla Klmayıp Karar veriyor!..

..Nihai Karar hemen Tensiple ilk celsede
..yes acele mevattan sonuçlanıyor!.. OH OHH!..
...Amma bir sürpriz de var;
"Yes Temyiz You Kapalı"!   OHHHHHH BEEEEEEEEE!......

...ve Karar Açıklanıyor...   AÇIKLANSIN AÇIKLANSIN!

KARAR:
Müşteki müdahil  __YaLNıZaĞa __ Cemaatinin adına,
Tüzel Kişiliği Temsîlen "Şahinullah" Tarafından Verilen,
1.1.2012 tarih ve ..Gözyaşı noolu 4 sayfalık şikayet ve suç dilekçesi ile,
Kamuoyunda APK olarak bilnen (uzun adı  MOK PARTİ)´nin Kapatılmasını İstenmiş,
Müşteki Müdahilin Bu konudaki Şikayeti Yasal Süresi içinde  olduğu anaşılmıştır.
(mahkeme: Valla Bizce de Yerinde şerefsizm. Hatta bu da yetmez ilave cümleden "tevsi-i tahkikat" cihetine  gidelim ..anasını satiiiim...)
Ucu taaaaa bilmem nerelere kadar,
İNDİM DERELERİNE,
BİLMEM NERELERİNE,
KAYTAN BIYIKLARIM,
SÜREM NİRELERİNE!..   OH OH!  SÜR BAŞKANIM SÜR!...

C. Savcısı tahkikatı müteakip Mahkemeize verdiği iddianemede
.."Mâlûm Partinin Kesinlikle Kapatılmasını istemiştir".   OH OHH! ŞİFALAR OSSUN BAŞKANIM!..

..Biz de naaapalım gaari
İsteyenin bir yüzü,Vermeyen Ergeekoncu misali,
Yes enine boyuna,
..Sakalına,Bıyığına ve
Dötne Bzzğüne kadar inceledik..!   OHHH BAŞKANIM ,NE Kİ OHH!...

(Başkan:
"Aboooo O,
neler çektik bilseniss neleeeerr"..)  ÇIKAR EFENDİM ÇIKAR! ZATEN BU ÇIKAR ÖRGÜTÜ VE ADB´CE KURLMUŞ!

Devamla;
"..Deliller toplandık Efendim;     OHOHH!
Dualar yapıldı,
Lüzumlu Cemşid ve de Muskalar ikmalle dosyasına  kondu!..  KONSUN EFENDİM KONSUN!..

..ve dahi
Tanık beyanları,
subut-u delil (nüf kaydı,bol miktar sabıka ve kalpazanlık kaydı),
celbedilerek dosyaya kondu efendim"..  OH OHH! KOYUN EFENDİM KOYUN,KOYMAKTAN NE ÇIKAR!..

..Şahitler bilem dinnenndi haaa!..    OHHH İYİ ETTİNİZ BAŞKANIM!..

......

K.H. Temsîlen ..Savcımız ve Mütalaasında,
"Şebekenin Kırdığı Yumrtanın 40´ı geçttiğini beyan ve irae etti efeeeam"!..  OH OH NE ÂLÂÂ...

"Artık Mızrak Çuvala Girmiyo efeem"..    VALLA HAKLISINIZ BAŞKANIM..

Ve Sanıkların Müsnet Suçu İşledikekleine Dair
inanolsun ki sonuç ve kaaatine vardık efendim... VARIN EFENDİM VARN!   EH ARTIK GETİRİN! ..YANİ SÖZÜN SONNU...

"Ve efendime söyleyim,
(veya) ne yalan söööleyim Şu Şekil Tecziyesni uygun gördük...   OHH BEEEE NİHAYET,WAŞŞŞŞ    

VE başkan birden ciddileşiyor!
Bu itibarla;
"..Sanıkların eylemine uyan,
TEE-CE-KA-KA;
31,31/a
ve
69 ve 69/b mad

4. fıkra, yes 7. bendi gereğince YES İT ÖTENE KADAR AĞIR HAPİS CZASIYLE TECZİYELRİNE,
aynı madenin
..Kesersapı,
Sarımsak dövecğeği ve
...Sakalı moklu gibi cümlesinden
(Suç Subuta erdiğinden)
Ö(S)EL YETKİLİ MAKEMEMİSS,
AŞAĞIDAKİ GİBİ KARAR VERECEK GİBİME GELİYOR
".   ...diyor Başkan...  OH OHH,GELİYOR SONUDA...

..Bu (E)htibarla;
H (Ö) K Ü M :
...Yukarda açıklanan nedenlerle;
1- İş başındayken (yani göreve gelirken ve sonunda)
Milleti kandırarak,
(Aboooo Herkese Bir değil,iki değil,üç değil;
 ....ve tamı tamına 4 karı Vaadeden Bu Şebeke,
Yani Zihniyet
(..Zihniyete kurban olsun,belki Fırıldakiyet diyor...)
...Bir tane bile ...vermediği gibi (BURUN KIVIRIYOR);
Elindekini de aldı Anasını satiiiiim
Ve Adamlar kala kala Elarabasına kaldılar" 
(Malı Kendileri Götürdüğü için ..serzeniş ediyor reis.)
..yes cicileme,bicileme,badeleme,Dürzüleme falan gibi Cürmler efendim:(
HÜLASA;
..vaatleri yerine getirmediği gibi Bir de utanmadan 3 sıpa dyen bu Şürekatı,
..İşlediği suç,
..Kırdığı Yumurta Ceviz ve yediği qohlar kırkı geçtiğinden,
ve bu durum ..tekmil Dosya Mündericatından anlaşıldığından
Aşağıdaki Gibi Karar Vermek Gerektiği Sonuç ve Kanaatına Varılmıştır Anasını Satiiim..
(Bitmediiii...)
..Genellikle Pensilvanada mukim ve her yeri oynayan,
ve
..Orda Olduğu halde "sık sık" Tayyare ile Türkiyeye´ye gelen,
bu arada zehrlerini masum insanlara saçan
Bu papucumun muhterematının,
..Derhal  ve tezelden ikamtinden celbi ve
..Kuyruğundan tutularak Doooooru Türkiy(a)´ya getirilmesine!...
GETİRİN EFENDİM GETİRİN

Gelirken (..sıhhat ve konforu cümlesinden)
az mktarda kendisine (takdiren sağ kol) damar
 ..veya kalçadan ..bir yes sakinleştirici zerkedilmesinin uygun olacağına....

..Adı geçenin,
Özel,Tüzel,İncik,Boncuk,Beşeriylel tüm Taşınır ve Taşınmaz Mallarına Yes hepsine El Konulmasına..!
Bunlardan,
(mallar yani, mallar yahuu)    İLAHİ REİS..
menkul ve
..Malın Gözü gibim Olan varsa,
(..yes Peygamber Tavuğu..)
Makemece seçilen,
BİR YEDİEMİNE TESLİMİNE VE
(Bu konuda engin tecrübesi olan)
Şahinullah isimli er kişinin ..ittifakla göreve memur tayinine
(yes görev tevdî edildi  gerekli ihtarat yapıldı)

....artan Mallar varsa (..Mallar yani); 
YES GANİMET NEV´İİNDEN ADDEDİLİP,
COŞKUNLLAH´A  VE BİR KISMININ DA
(Ekmeği ekmekçiye cümlesinden)
YES YİNE ŞÜHİNLLAH´A TEVDÎNE VEYA HÎBESİNE..

"NURİ/ULLAH SEN HAVANI AL OOOOLUM; HÖRGÜCÜNÜ YE GAARİ" ..diyor reis bey kıs kıs gülüyor.

HOCA EFENDYEYE İSE,
YES ŞAHSÎ EŞYALAR CÜMLESİDEN VE ELZEM ADDEDİLEN,
..VE VE VE;
MÜSDERESİ  NA-MÜMKÜN OLAN ..1 ADET EL ARBASININ YES ÜZERİNDE BIRAKILMASINA...
BU KONUDA ARTTIRMA VEYA EKSİLTMEYE YER OLMADIĞINA,
(..Yazık yaaa,arada binsin garibim...) VE ZİMMETEN, KENDİSİNE TESLİMİNE (YES YOKLUKTA TESLİM TESELLÜM EDİLDİ).


...GELELİM SİZEEEEEE.......
YANİ SAYIN YUMŞAKDİKEN VE
SAYIN DEVEDİKENİ;

"Abooooo O,
Valla Yerinizde Olmak istmem" ..diyor başkan..

BU İKİ ZEVATIN DA (..KEZA)
..TÜM MALLARIA EL KONULMASI VE HAZİNEYE İRAT YES!..

..Duuuuur Bitmediiii;

"3 kere öğleyin,
3 kere PM olmak üzere,
yes bunlara bir nar çubuğu ile 2x5 draje (günde) "vıt vıt" diye tozlarının alınmasına,
...ayrıca günlük,
(..ikiyi geçmeek kaydiyle)
"orta miktarda veya keskin müshil ile ilave yemeklerine vitamin katılmasına,
...Diledikleri kadar yemek yeyip içmelerinine...

..Sooonacıııma,
Bir görevli tarafndan ve
MOTORLARININ BOZULDUĞUNUN YES KESİN RAPOR HALİNDE MADALET PAKANLIĞIMIZA
YES BİLDİRİLMESİNE...

..Yapılan mah. giderlrinin sanıklardan müştereken ve mütselsîlen tahsiliyle hazineye veilmasine,
5 tayyiq lirası ilam harcının  keza sanklrdan, ..aynı usulle tahsiline,
..Temyiz Yolu Kapalı,
Türban yolu açık Olmak üzere
Müşteki müdahilin yüzünde,
..firarî Sanıkarın Yokluğunda,
C. Savcısının huzruyla Verilen Karar
Açıkça Okunup Usulen teffhim kılındı. 08.01.2012

Başkan-313169       Üye-316931      Üye-693131     Z.kâtbi,sadece-31

 

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
X