DE SCHANDE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEKE GESCHIEDENIS


*Bij de parlementsverkiezingen werd de partij van de racist       Wilders de ‘grootste partij’.

*De Nederlanders, die ooit geen premie gaven aan racistische   partijen, nu dat de sociaal-economische situatie de reden is waarom ze racisme verkiezen, factoren zoals immigratie, veiligheidszorgen en terroristische dreigingen leugens.

*Frans Timmerman’s PvdA/GroenLinks werd tweede.

*De VVD-partij van Dilan Yesilgoz zakte van de eerste naar de   derde plaats.

*De S C partij van Pieter Omtzigt, de favoriet, werd vierde.

*De minderheidspartij DENK behield haar 3 zetels.

Nederland staat voor de grootste schande in de geschiedenis van de politiek. Als we kijken naar de uitslag van de parlementsverkiezingen van gisteren, zijn we gedwongen om een dergelijke opmerking te maken.

Wilders, een andere racistische leider, werd gisteren de grootste winnaar van de verkiezingen in Nederland, een land dat ooit geen premie gaf aan racistische namen als Glimmerveen en Janmaat.

Ik schreef ooit een commentaar voor Nederland met de titel “Wat een land ben je, Nederland”, met andere woorden: “Wat een prachtig land ben je, Nederland”. In dit commentaar voegde ik eraan toe: “Nederland is heel klein maar heeft een enorm hart”.

Nederland is een land dat zich van oudsher heeft onderscheiden op het gebied van democratie en vrijheden. Ze staan bekend om hun grote vrijheden, democratische principes en een sociale structuur gebaseerd op tolerantie. Nederlanders zijn vaak pioniers geweest op het gebied van pluralisme en acceptatie van verschillen. Als samenleving die deze waarden heeft omarmd, hebben ze een omgeving gecreëerd waarin verschillende culturen, overtuigingen en gedachten vreedzaam kunnen samenleven.

De democratische structuur en liberale sfeer van Nederland hebben de bewondering van veel mensen gewonnen. Het behouden en bevorderen van deze waarden kan een belangrijk voorbeeld zijn op internationaal niveau. Als je het Nederlandse volk wilt bedanken, kun je misschien je gedachten en gevoelens rechtstreeks delen met het Nederlandse volk of op Nederland-specifieke platforms. Het respecteren van ieders begrip en culturele erfgoed kan een belangrijke stap zijn op weg naar een meer wereldwijd geharmoniseerde wereld.

WAAROM WILDERS?

Ik kan zeggen dat de uitslag van de verkiezingen van gisteren niet verrassend was. De reden hiervoor kan ik als volgt uitleggen:

Veranderingen in politieke voorkeuren in Nederland zijn meestal het resultaat van een complexe combinatie. De opkomst van de PVV-partij van Wilders kan worden verklaard door de interactie van vele factoren. Factoren zoals de veranderende dynamiek in de politieke sfeer, de sociaaleconomische situatie, immigratie, zorgen over de veiligheid en terroristische dreigingen beïnvloeden de voorkeuren van kiezers.

Immigratie- en integratiekwesties zijn bijvoorbeeld al lang een belangrijk onderwerp van debat in Nederland. Sommige Nederlanders neigen naar partijen die een harder beleid op dit gebied voorstaan. Bovendien kunnen kwesties als bezorgdheid over veiligheid en terroristische dreigingen de voorkeur van kiezers beïnvloeden. Wilders kan eruit springen als een figuur die een strenger beleid op deze gebieden voorstaat.

Daarnaast kunnen echter ook factoren als veranderingen in de politieke sfeer, de prestaties van andere partijen, verkiezingscampagnes en de rol van de media van invloed zijn. Het is vaak onvoldoende om een verkiezingsuitslag aan één oorzaak toe te schrijven, omdat de voorkeuren van kiezers divers en complex zijn.

Als gevolg hiervan kan de opkomst van Wilders’ PVV-partij worden verklaard door een combinatie van verschillende factoren. In een omgeving waar de politieke sfeer voortdurend verandert en de voorkeuren van kiezers zeer uiteenlopend zijn, kunnen verkiezingsuitslagen gelaagd zijn.

PİETER OMTZİGT’S FOUTEN

Bij de verkiezingen in Nederland kan ik zeggen dat bijna alle partijen en hun leiders fouten hebben gemaakt. De NSC Partij, nieuw opgericht door Pieter Omtzigt, die schitterde als een ster, zou volgens de eerste peilingen 36 zetels winnen. Pieter Omtzigt deed echter, op een manier die een politiek leider onwaardig is, een belachelijke uitspraak als “Als wij de eerste partij worden, word ik geen premier”. Omtzigt herhaalde deze uitspraak later, waardoor de kiezers in verwarring werden gebracht.

Ook het feit dat Omtzigt bemiddelde voor Van Lienden, die de Nederlandse staat tijdens de corona-epidemie heeft opgelicht, en dat hij hierover met premier Rutte heeft gesproken, was een nadeel voor hem.

DİLAN YEŞİLGÖZ’S FOUTEN

Dilan Yesilgoz, die werd gekozen als politiek leider van de VVD-partij na het aftreden van premier Rutte als politiek leider van de VVD-partij, was aanvankelijk de belangrijkste kandidaat voor de post van premier. Helaas maakte Yeşilgöz, net als Pieter Omtzigt, fouten in haar uitspraken. De grootste fout van Yeşilgöz was om te verklaren dat ze een coalitie kon vormen met een racist als Wilders. Yeşilgöz besefte later zijn fout en krabbelde terug, maar het was te laat. Door zijn politieke onervarenheid kon Yeşilgöz niet de nodige antwoorden geven op de vragen en zijn terugval in de peilingen werd weerspiegeld in de verkiezingsuitslag.

FOUTEN VAN DE LINKSE LEIDER TIMMERMANS

Frans Timmermans, de leider van de formatie van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, slaagde er niet in om de perceptie van ‘ervaren politicus’ te creëren die van hem werd verwacht. Timmermans, die genoegen nam met zwakke uitspraken tegen de sluwe uitspraken van de racistische leider Wilders, kreeg meer stemmen dan verwacht, maar kon niet de grootste politicus van de verkiezingen worden.

HET SUCCES VAN WILDERS

Geert Wilders is een belangrijke politieke figuur in Nederland en leider van een extreemrechtse politieke partij. Zijn electorale succes kan om verschillende redenen worden toegeschreven. Ten eerste heeft Wilders met zijn politieke discours, dat zich richt op gevoelige onderwerpen als immigratie, islam en nationale identiteit, de zorgen van sommige Nederlanders kunnen wegnemen.

Met name zijn harde en duidelijke standpunt over het immigratiebeleid kan de steun winnen van kiezers die de zorgen van het land over immigranten delen. Bovendien hebben sommige mensen die in Nederland wonen interesse getoond in het beleid van Wilders vanwege hun ongemak met culturele verandering.

Factoren als economische onzekerheid, zorgen over de veiligheid en kwesties van Nederlandse nationale soevereiniteit speelden echter ook een rol in de steun van Wilders. We moeten echter niet vergeten dat elke verkiezing een andere dynamiek en vele factoren heeft.

Enkele redenen voor het succes van Wilders in de verkiezingen kunnen als volgt zijn:

1. Immigratie- en integratiebeleid: Wilders staat bekend om zijn harde standpunt over immigratie. Sommige Nederlanders deelden hun zorgen over zijn immigratiebeleid en steunden dit beleid.

2. Zorgen over veiligheid en terrorisme: Terroristische aanslagen en zorgen over de veiligheid hebben de belangstelling voor het harde beleid van Wilders doen toenemen. Deze situatie zorgde ervoor dat sommige kiezers strengere veiligheidsmaatregelen eisten.

3. Nationale identiteit en soevereiniteitskwesties: Wilders gebruikt een discours dat de nationale identiteit van Nederland wil beschermen en soevereiniteit wil benadrukken. Een dergelijke nadruk is aantrekkelijk geweest voor sommige kiezers.

4. Economische onzekerheid: Economische moeilijkheden zijn van invloed geweest op de politieke voorkeuren van sommige Nederlanders. Wilders’ discours over economisch beleid heeft de aandacht van kiezers getrokken in tijden van economische onzekerheid.

Elke verkiezing heeft echter zijn eigen dynamiek en de resultaten worden bepaald door een combinatie van vele factoren. Deze opmerkingen zijn slechts enkele van de redenen voor het electorale succes van Wilders.

DE PARTİJ VAN MİNDERHEIDEN DENK BLEEF ONVERANDERD

 

De partij van minderheiden DENK, die voor de verkiezingen werd gesteund door veel NGO’s, waaronder ikzelf, haalde niet de verwachte winst en behield haar 3 zetels. Op de foto is Stefan van Baarle, de politieke leider van DENK, te zien met Palestijnse vlaggen tijdens de viering na de verkiezingen in Amsterdam.

ZETEL VERDELING

PVV 37, 20 winst
GL-PvdA 25, 8 winst
VVD 24, 10 verloren
NSC 20, 20 winst
D66 9, 15 verloren
BBB 7, 6 winst
CDA 5, 10verloren
SP 5, 4 verloren
FvD 3, 5 verloren
PvdD 3, 3verloren
CU 3, 2 verloren
SGP 3, gelijk
DENK 3, gelijk
VOLT 2, 1verloren
Ja21 1, 2 verloren