Meer jongeren voor het eerst verdacht van misdrijf in 2022

In 2022 werden 11 duizend jongeren tussen de 12 en 18 jaar voor het eerst verdacht van een misdrijf. Dat is 19 procent meer dan in 2021. Niet eerder was het aandeel 12- tot 18-jarigen dat voor het eerst werd verdacht van een misdrijf zo groot.

Meer jongeren voor het eerst verdacht van misdrijf in 2022
Editör: Turkinfo.nl
19 Şubat 2024 - 09:01

In het jaar 2022 werden maar liefst 11 duizend jongeren tussen de leeftijd van 12 en 18 jaar voor het eerst verdacht van het plegen van een misdrijf. Dit cijfer markeert een verontrustende stijging van 19 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, 2021. Volgens een recente analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aandeel jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar die voor het eerst met een verdenking van een misdrijf worden geconfronteerd, nog nooit zo hoog geweest. Voornamelijk worden deze jongeren verdacht van winkeldiefstal, aldus het CBS.

De statistieken onthullen dat in 2022 meer dan 17 duizend jongeren tussen 12 en 18 jaar oud door de politie werden verdacht van het plegen van diverse misdrijven, wat een toename van 12 procent vertegenwoordigt ten opzichte van het jaar daarvoor. Opmerkelijk is dat tweederde van deze jongeren voor het eerst in aanraking kwam met de politie vanwege hun vermoedelijke betrokkenheid bij een misdrijf. Dergelijke individuen worden vaak omschreven als 'first offenders'.

Een opvallende trend die uit de analyse naar voren komt, is dat meisjes vaker dan voorheen voor het eerst verdacht worden van misdrijven, vooral op het gebied van winkeldiefstal. Terwijl de stijging van het aantal verdachte jongens minder uitgesproken is, blijft het aantal minderjarige jongens dat voor het eerst verdacht wordt van misdrijven significant.

Nader onderzoek wijst uit dat winkeldiefstal het meest voorkomende delict is onder minderjarige jongeren die voor het eerst met de politie in aanraking komen. Dit geldt met name voor meisjes, waarbij twee derde van hen betrokken is bij dergelijke vergrijpen, terwijl dit voor jongens ongeveer een derde is. Naast winkeldiefstal zijn mishandeling en openlijke geweldpleging de meest voorkomende misdrijven waarvan minderjarige first offenders verdacht worden. De frequentie van deze delicten blijft redelijk stabiel over de jaren, met een percentage rond de 10 procent voor zowel jongens als meisjes.

Een ander belangrijk inzicht uit de analyse is dat jongens vaker dan meisjes in de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar veelplegers zijn. Deze groep wordt gekenmerkt door individuen die meer dan vijf keer als verdachte zijn geregistreerd door de politie. In 2022 was maar liefst 96 procent van de minderjarige veelplegers een jongen, waarbij deze oververtegenwoordiging al enkele jaren stabiel blijft.

In het licht van deze zorgwekkende statistieken is het van cruciaal belang voor beleidsmakers, gemeenschappen en ouders om effectieve maatregelen te implementeren die gericht zijn op het voorkomen van jeugdcriminaliteit en het bieden van ondersteuning aan kwetsbare jongeren om hen op het rechte pad te houden.

CBS

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum