Tegenreactie Turks-Nederlandse Jongeren

Wij, ondergetekenden, hebben met verbazing kennis genomen van berichten omtrent de uitkomst van een onderzoek van het bureau Motivaction onder 300 Turkse jongeren.

Tegenreactie Turks-Nederlandse Jongeren

Wij, ondergetekenden, hebben met verbazing kennis genomen van berichten omtrent de uitkomst van een onderzoek van het bureau Motivaction onder 300 Turkse jongeren.

Tegenreactie Turks-Nederlandse Jongeren
19 November 2014 - 05:30Geachte heer Asscher,

Wij, ondergetekenden, hebben met verbazing kennis genomen van berichten omtrent de uitkomst van een onderzoek van het bureau Motivaction onder 300 Turkse jongeren. Uit dit onderzoek zou blijken dat 90% van de Turkse jongeren IS steunt, de denkbeelden van IS onderschrijft en Nederlandse jongeren die naar Syrië of Irak vertrekken om aan de zijde van IS te vechten als helden beschouwt.Opvallend is dat Motivaction op hun website benoemt dat het doel was om een representatieve steekproef te verkrijgen. “Het onderzoek is deels in 2011 en deels in 2014 uitgevoerd onder 300 Turkse Nederlanders van 18 tot en met 34 jaar oud. Door analfabetisme, digibetisme en onbekendheid met online onderzoekspanels is het bij deze groep niet mogelijk om een online representatieve steekproef te realiseren. Voor beide onderzoeken is een mixed-mode veldwerkmethode gehanteerd. Dit is een combinatie van online onderzoek en face-to-face-onderzoek met het doel een representatieve steekproef te verkrijgen”, zo meldt de website. Wij, jongeren van Turkse komaf en volksvertegenwoordigers van verschillende politieke partijen, herkennen ons totaal niet in het beeld dat hier wordt geschetst. Evenmin kunnen wij dit plaatsen in de kring van onze contacten binnen de Nederlands/Turkse gemeenschap, een kring die wij als zeer uitgebreid zouden willen omschrijven.Turkse jongeren in Nederland zijn bezig met hun opleiding. Schooluitval onder jongeren van Turkse afkomst laat al enige tijd een dalende trend zien.[1] Zij werken aan hun toekomst in een baan en/of als zelfstandig ondernemer. Na de Chinezen vormen Turkse Nederlanders de grootste groep ondernemers van buitenlandse afkomst.[2]Turkse jongeren zijn inmiddels actief in de Nederlandse politiek, vooral op gemeenteniveau, veelal voor mainstream partijen als PvdA, CDA, D66, GroenLinks en VVD. Daarnaast zijn zij erg actief in het verenigingsleven en tonen hun betrokkenheid o.a. door het doen van vrijwilligerswerk.Wij allen zien een toekomst voor onszelf en onze nakomelingen in de Nederlandse samenleving en in de ordening daarvan zoals die thans bestaat. Wij willen onze steentje bijdragen aan de verdere opbouw en aan het welzijn van onze samenleving en van alle mensen die daartoe behoren. Dit op een democratische manier en met inachtneming van de regels van de Nederlandse rechtsstaat, inclusief de vrijheid van geloof, vereniging, vergadering, de vrijheid van meningsuiting en de gelijkheid van een ieder voor de wet.Hopelijk ten overvloede: de denkbeelden en de daden van degenen die zeggen te strijden voor wat zij een Islamitische Staat (die wij noch als islamitisch, noch als staat erkennen) durven te noemen, verwerpen wij met afschuw. Ten overvloede, omdat iedereen dit als vanzelfsprekend zou moeten beschouwen.Namens Turks- Nederlandse jongeren, Asli Bolat, Fractievoorzitter Pvda Uden.

Ülkü Ögüt, Raadslid Hart voor Veghel.

Selami Coskun, Raadslid Pvda Roermond.

Osman BosuguyMünire Manisa, Raadslid Pvda Amsterdam Nieuw-West.COMMENTAREN

  • 0 Commentaar