Turkse federaties actief tegen extremisme

In de achter ons liggende maanden hebben Turkse federaties actie ondernomen tegen extremisme.

Turkse federaties actief tegen extremisme

In de achter ons liggende maanden hebben Turkse federaties actie ondernomen tegen extremisme.

Turkse federaties actief tegen extremisme
29 Oktober 2014 - 04:55

In moskeeën die zijn aangesloten bij de Turks Islamitisch Culturele Federatie wordt in de vrijdagpreken aandacht geschonken aan de oorlog in Syrië en Irak. Daarbij wordt benadrukt dat een ideologie die vijandschap jegens andere religies predikt en op grote schaal andersdenkenden vermoord niets van doen kan hebben met de islam. De islam erkent juist het recht van ieder mens om zijn eigen geloof te kiezen. 

Door islamitische organisaties worden vooral gesprekken met jongeren gehouden om hen te wapenen tegen extremistische pogingen om de islam te kapen. De Nederlands Islamitische Federatie stelt voorop op dat jongeren zich in deze situatie zich meer met Nederland dan met Turkije moeten engageren. De Nederlandse Unie van Turks Islamitische Organisaties houdt trainingen voor jongeren en legt daarin de nadruk op het respect voor andere overtuigingen en culturen. De Federatie van Alevitische Verenigingen in Nederland biedt zijn achterban ondersteuning en informatie via informatieve bijeenkomsten, seminars, facebook en berichten op de website. De federaties is bezorgd over toenemende spanningen in Nederland. 

Door de Turkse Vrouwenvereniging in Nederland worden empowerment trainingen gehouden. De HTKB merkt dat moeders vaak niet over voldoende informatie beschikken om de vragen te beantwoorden die kinderen aan hen stellen. 

Door de Federatie van Turkse Sportverenigingen in Nederland is een reeks van bijeenkomsten gehouden om met uiteenlopende groeperingen in de Turkse gemeenschap te spreken. Ouders bleken behoefte te hebben aan het uitwisselen van informatie over de manier waarop je met kinderen over de oorlog in Syrië en Irak kunt spreken. 

Door de Turkse Arbeiders vereniging is een verklaring uitgegeven waarin wordt benadrukt dat betrokkenheid bij strijdende partijen in het Midden Oosten nimmer mag leiden tot geweld in Nederland. De HTİB wil daarover samen met andere migrantenorganisaties afspraken maken. Door de Federatie van Sociaal Democratische Verenigingen zijn debatbijeenkomsten gehouden om te spreken over het gevaar van radicalisering onder Turkse jongeren en wil daarbij met gemeenten samenwerken. 

Alle federaties signaleren dat schooluitval en jeugdwerkloosheid, uitsluiting en discriminatie, de vervreemding jegens de Nederlandse samenleving versterken en aldus een voedingsbodem voor radicalisering vormen. Alle federaties willen hun verantwoordelijkheid nemen om met de overheid samenwerken extremisme tegen te gaan.COMMENTAREN

  • 0 Commentaar