Voor het eerst in vijf jaar grote stijging WIA-instroom

Na een daling in 2015 is de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in 2016 met bijna 12% gestegen, van 35.800 naar 40.000 uitkeringen.

Voor het eerst in vijf jaar grote stijging WIA-instroom

Na een daling in 2015 is de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in 2016 met bijna 12% gestegen, van 35.800 naar 40.000 uitkeringen.

Voor het eerst in vijf jaar grote stijging WIA-instroom
09 Juni 2017 - 19:42

Dat is de grootste stijging sinds 2010. UWV onderzoekt waarom zoveel meer mensen een WIA-uitkering krijgen. Uit het UWV Kennisverslag (UKV) van juni 2017 blijkt dat twee groepen verantwoordelijk zijn voor deze stijging, namelijk mensen die in loondienst zijn op het moment dat zij ziek worden en mensen die ziek worden terwijl zij een WW-uitkering hebben.De stijging bij WW’ers is bijna volledig te verklaren door het feit dat twee jaar eerder ook het aantal mensen met een WW-uitkering groeide. De toename bij werknemers is voor een groot deel het gevolg van een toename van het aantal personen dat een WIA-uitkering heeft aangevraagd. Instroom zieke werknemers

Het aantal werknemers met een dienstverband die de WIA instromen, stijgt met 11%. Deze toename is voor 50% het gevolg van de groei van het aantal WIA-aanvragen. UWV kan deze stijging niet verklaren, omdat de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers onder verantwoordelijkheid van de werkgevers vallen en zich daarmee buiten het gezichtsveld van UWV bevinden. Naast de groei van het aantal aanvragen speelt voor circa 25% het geslacht en de leeftijd een rol. De kans om arbeidsongeschikt te worden is voor 55-plussers relatief groter dan voor werknemers jonger dan 25 jaar. Vrouwen hebben daarbij statistisch gezien een grotere kans op arbeidsongeschiktheid dan mannen. Een derde oorzaak voor de toegenomen instroom ligt in het feit dat een groter deel van de WIA-aanvragen wordt toegekend. 

Instroom zieke WW’ers

In 2016 stromen bijna 23% meer mensen uit de WW in de WIA dan in 2015. Deze stijging is voor 80% te verklaren doordat twee jaar eerder ook het aantal mensen met een WW-uitkering toenam. Dit als gevolg van de crisis. Het feit dat zij gemiddeld ouder en vaker vrouw zijn, verklaart nog eens 10% van de stijging. De rest van de stijging komt doordat een groter deel van de aanvragen wordt toegekend. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Mensen vragen een WIA-uitkering aan als zij bijna twee jaar ziek zijn. Als er recht is op een WIA-uitkering zijn er twee regelingen. De eerste is de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) als de persoon in kwestie in de toekomst mogelijk weer (meer) kan werken. De tweede is de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) als er hooguit een kleine kans is dat iemand herstelt. Maandelijkse uitgave van UWV Kennisverslag

UWV publiceert iedere maand op uwv.nl/kennis een UWV Kennisverslagartikel van een van de kennisadviseurs van UWV. Geïnteresseerden worden via een e-mail alert direct op de hoogte gebracht van de nieuwe publicatie. Aanmelden kan via uwv.nl/kennis. COMMENTAREN

  • 0 Commentaar