Yener Karaca

Yener Karaca


YURT DIŞI BORÇLANMASI NASIL YAPILIR ?

24 Mart 2014 - 00:00

Birazda sizlere yurtdışı borçlanmasının nasıl yapılacağından bahsetmek istiyorum. 

YURT DIŞI BORÇLANMASINI KİMLER YAPAR?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Belirli nitelikte yurtdışı süreleri bulunmak

c) Hizmetleri belgelendirmek,

d) Yazılı istekte bulunmak, şartları aranacaktır.

Yurt dışında bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerin değerlendirileceği öngörülmüştür.

Yurtdışındaki çalışması olmayan Ev kadını olarak geçen süreler

Yurtdışında ev kadını olarak geçen süreler, medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların sigortalılık süreleri haricinde yurtdışında bulundukları süreleri ifade eder. Yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerinin diledikleri kadarı borçlandırılacaktır.

Yurtdışında Hizmetleri belgelendirmek

Durumlarına uygun olan belgelerin asıllarını Kuruma ibraz etmekle, belgelendirme mecburiyetlerini yerine getirmiş olurlar. SGK ibraz edilmek suretiyle belgelendirme mecburiyetine ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlayan belgeler;

1.)Sosyal Güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde,

2.)Sosyal Güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde ,

3.)Ülke ayrımı yapılmadan ev kadını olarak geçen sürelere ilişkin olmak üzere üç grupta toplanmıştır.

En yüksek emekli aylığını almak için ne yapmalısınız?

Kaldırılması düşünülen yurtdışı borçlanmasında borçlanma yaparken tarih seçmezseniz SGK size en düşük emekli aylığını verecek tarihleri seçer. Siz borçlanma belgesinde tarih seçerseniz ve seçtiğiniz tarih 1999 yılı ve öncesi ise yüksek emekli aylığı alırsınız...

Yazılı istekte bulunmak

Yurtdışında geçen çalışma veya ev kadınlığı sürelerinin borçlandırılmasına ilişkin yazılı talep, “Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi”nin usulüne göre doldurulup imzalandıktan sonra doğrudan ya da posta yolu ile SGK ilgili ünitesine ulaştırılması ile yapılacaktır.

Borç miktarının hesaplanması

5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen prime esas asgari ve azami günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32’si olduğu, geçici 5 inci maddesinde ise 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların borçlanma tutarının öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derece ve kademeleri geçmemek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirlenecek olan göstergelerinin esas alınarak hesaplanacağı belirtilmiştir.

Borç miktarının ödenmesi

Tahakkuk ettirilen borç tutarının tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenir, bu süre içerisinde ödeme yapmayanlar için yeniden başvuru şartı aranır.

Sigortalılık süresi ve toplam prim ödeme gün sayısının tespitinde

Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek bulunan tarihin; sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç tarihinin borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek tespit edilen tarihin sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak ele alınacaktır.

ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK İÇİN                           YENER KARACA

0312 431 19 11 – 0506 506 64 03                      Sosyal Güvenlik Uzmanı          

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum