Economisch beeld fractie minder gunstig

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in december een fractie minder gunstig dan een maand eerder, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half december presteren 10 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Economisch beeld fractie minder gunstig
Editör: Turkinfo.nl
28 Aralık 2019 - 09:11

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Consumentenvertrouwen gelijk, producentenvertrouwen minder positief
Het consumentenvertrouwen was in december hetzelfde als in november. Het producentenvertrouwen was in november minder positief dan in oktober. Het vertrouwen van producenten en consumenten ligt boven het langjarige gemiddelde.

Investeringen, export en consumptie huishoudens groeien
Het volume van de goederenexport was in oktober 7,4 procent groter dan in oktober 2018. De groei is hoger dan in de voorgaande maanden. In oktober 2019 groeide vooral de export van aardolieproducten, chemische producten, machines en apparaten.

In oktober was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,6 procent groter dan in oktober 2018. Dat is vooral te danken aan hogere investeringen in vliegtuigen, machines en personenauto’s.

Consumenten hebben in oktober 1,7 procent meer besteed dan in oktober 2018. De groei is kleiner dan in de voorgaande maand. 

Productie industrie 0,4 procent hoger in oktober
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 0,4 procent hoger dan in oktober 2018. De stijging op jaarbasis is wat kleiner dan een maand eerder.

Aantal faillissementen neemt toe
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is toegenomen. Er zijn in november 34 bedrijven meer failliet verklaard dan in oktober. De trend is de lopen jaren redelijk vlak. 

Aantal banen blijft stijgen
Het totale aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het derde kwartaal met 20 duizend toe tot 10 684 duizend. De groei van het aantal banen ten opzichte van het voorgaande kwartaal komt daarmee op 0,2 procent. In een jaar tijd kwamen er 126 duizend banen bij, een stijging van 1,2 procent.

Het aantal banen groeit al ruim vijf jaar achter elkaar. Vanaf het tweede kwartaal van 2014 zijn er 956 duizend banen bijgekomen. De groei piekte in het derde kwartaal van 2017 met 74 duizend.

Werknemers en zelfstandigen werkten in het derde kwartaal van 2019 in totaal 3,4 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 0,5 procent minder dan een kwartaal eerder.

Eind september was het aantal openstaande vacatures opgelopen tot 288 duizend. Dat is een toename van 4 duizend vergeleken met een kwartaal eerder. Er zijn nu ruim driemaal zo veel vacatures als op het dieptepunt in 2013.

Het aantal werklozen (ILO-definitie) steeg in de afgelopen drie maanden licht met gemiddeld 1 duizend per maand naar 324 duizend in november. Hiermee was 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Door de toename van de werkloosheid is de spanning op de arbeidsmarkt in het derde kwartaal iets afgenomen naar gemiddeld 90 vacatures per 100 werklozen. In het tweede kwartaal waren dat nog 93 vacatures per 100 werklozen.

CBS

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum