Hollanda'da Çalışan Kadınların yarısı Yarı Zamanlı Çalışıyor

Hollanda’da İşgücü piyasası yarı zamanlı çalışan kadınlara yöneliktir. Hollanda İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, yarı zamanlı çalışan kaddınların oranı üniversite mezunu kadınlar arasında yüzde kırka, MBO diploması olanlar arasında ise yüzde altmıştır.

Hollanda'da Çalışan Kadınların yarısı Yarı Zamanlı Çalışıyor
Editör: Turkinfo.nl
18 Mayıs 2023 - 07:21

Hollanda’da İşgücü piyasası yarı zamanlı çalışan kadınlara yöneliktir. Hollanda İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, MBO, HBO veya üniversite diplomasını aldıktan sonra aynı dereceye sahip veya tam zamanlı bir işe sahip olan kadınlar, erkeklere kıyasla daha fazla oranda yarı zamanlı çalışmakta veya yarı zamanlı çalışmaya geçmektedir. Bu eğilim, evli çiftlerin çocuk sahibi olduklarında daha da artmaktadır.

Ülkemiz, yarı zamanlı çalışma konusunda Avrupa'da birinci sıradadır ve özellikle kadınların tam zamanlı çalışma olasılığı oldukça düşüktür. CBS demografı Ruben van Gaalen, "Ekonomimiz ve iş gücü piyasamız buna dayalıdır. Birçok sektör ve işveren bundan faydalanmaktadır. Diğer ülkelerde kadınlar ya çalışmakta ya da çalışmamaktadır. Ülkemizde ise bakım ve çalışmayı birleştirme seçeneği bulunmaktadır. Benzer bir durumu Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde de görmekteyiz" şeklinde açıklamada bulunmaktadır.
Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), 2007-2009 döneminde eğitimden mezun olan kadın ve erkeklerin işgücü piyasasındaki ilk dokuz yılını incelemiştir. Bu çalışmada, mezun olduktan yaklaşık bir yıl sonra erkeklerin tam zamanlı bir işte çalışmaya başladığı, kadınların ise daha fazla oranda yarı zamanlı çalışma tercih ettiği görülmüştür. Kadınların mezun olduktan sonraki yıllarda yarı zamanlı çalışma olasılığı, erkeklere kıyasla yaklaşık iki kat daha fazladır. Bu eğilim ilerleyen yıllarda daha da artmaktadır, çünkü erkekler daha az, kadınlar ise daha fazla yarı zamanlı işlerde çalışmaya başlamaktadır. Mezun olduktan dokuz yıl sonra yarı zamanlı çalışmaya başlayan erkeklerin oranı, çalışan erkeklerin yüzde onundan daha azdır.

Yarı zamanlı çalışan kadınların oranı, mezun olduktan dokuz yıl sonra üniversite mezunu kadınlar arasında yüzde kırka, MBO diploması olanlar arasında ise yüzde altmış yediye yükselmektedir. Bu da göstermektedir ki yıllar geçtikçe kadınların yarı zamanlı çalışma olasılığı artmaktadır. Yarı zamanlı çalışmadaki farklılıklar, kadınların yarı zamanlı işlerin yaygın olduğu sektörlere daha sık yönelmelerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, eğitim veya

©TURKİNFO.NL

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Tüm gelişmelerden haberdar olmak için Turkinfo Hollanda Haber'i:

Adreslerinden takip edin!