Türkevi Araştırmalar Merkezi'nin Hollanda kamuoyuna, politikacılara ve medyaya gönderdiği mektup ses getirdi

Türkevi Araştırmalar Merkezi, Türkiye’nin sınırlarını teröristlerden temizlemek, yurtlarından edilmiş insanlara yurtlarını geri vermek adına başlattıǧı “Barış Pınarı Harekatı” ile ilgili Hollanda’da yapılan tek taraflı açıklamalar ve haberler üzerine bir mektup kaleme aldı.

Türkevi Araştırmalar Merkezi'nin Hollanda kamuoyuna, politikacılara ve medyaya gönderdiği mektup ses getirdi
04 Kasım 2019 - 07:58

Hollandalı siyasetçiler, medya mensupları ve Hollanda kamuoyuna yönelik yazılan açık mektupta, Hollanda medyası ve bazı siyasetçilerin taraflı davranmasında terör örgütü PKK/YPG lobisinin etkili olduǧuna dikkat çekildi.

Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör, İlhan Karaçay ile

 

Hollanda komuoyuna yönelik yazılan açık mektupta yer verilen yalan haberlerin bazıları başlıklar halinde şöyle;

- Türk ordusunun terör ögütü PKK ve yan kuruluşu YPG’ye deǧil, Kürtlere karşı topyekün bir

saldırıda bulunduǧu;

- PKK’nın özgürlük savaşçıları olarak lanse edildiǧi, ISID’in serbest kaldıǧı;

- Erdoǧan’ın kimseyle istişare etmeden, tek başına Kürtlere karşı savaş açtıǧı;

- Mütecilerin kendi bölgelerinde konuşlandırmalarının sanki Avrupalı liderler tarafından hiç

konuşulmadıǧı:

- Türkiye’nin uluslararası anlaşmaları hiçe saydıǧı..

Açık mektupla Hollanda kamuoyunun “Barış Pınarı Harekatı” ile ilgili verilen yanlış ve tek

taraflı haberler ve yapılan yorumlara eleştirel yaklaşılması çaǧrısı yapılıyor. Türkiye’nin

“Barış Pınarı Harekatı”na, Türkiye’deki muhalefet partileri ve Türk halkının verdiǧi destek

gibi NATO üyesi ülkelerin de destek vermesine dikkat çekildi.

Açık mektup, Hollanda medyası mensupları ve milletvekilleri başta olmak üzere, senato

üyeleri, düşünce kuruluşları, Hollanda STK’ları ve Kalkınma İşbirliǧi Kuruluşları, Hollanda

ve Belçika’daki Büyükelçiler ve Konsolosluklar ve Türk medyası mensuplarına gönderildi.

Türkevi’nin gönderdiği mektup Hollanda’da etkili bir şekilde yankılandı. Mektubun yayınlandığı günün akşamı Hollanda Parlamentosu’nda sabaha kadar Türkiye konusu tartışıldı. Algemeen Dagblad gazetesi, Türkevi’ne gönderdiği mesajında, metnin 500 kelimeye kadar düşürülmesi halinde yayınlanacağını belirtti.
Yüzlerce Hollandalı Türkevi’ne görüşlerini belirten çoğu olumlu mesajlar gönderdi.
Lahey Büyükelçimiz Şaban Dişli, Sivil Toplum Örgütleri’nin, Türkiye’yi ilgilendiren hassas konular sırasında seslerini yükseltmelerinin sevindirici olduğunu söyledi.

Türkevi’nin Kamuoyuna, polirtikacılara ve medya’ya hitaben yazdığı Hollandaca mektup altta:
 

Beste politici, media en alle andere Nederlanders,

De laatste dagen is in de media uiteraard veel aandacht voor de Turkse militaire actie tegen de

PKK/YPG-terroristen in Noord Syrië. Deze berichtgeving is echter heel eenzijdig: het lukt de

media kennelijk niet om zich afzijdig te houden van de lobby van de PKK en haar

sympathisanten en objectief te berichten over deze actie. Ook de politici houden zich met dit

onderwerp bezig, wederom niet objectief en breed, maar onder het juk van de PKK en haar

sympathisanten (met Sadet Karabulut van de SP - die nog nooit een aanslag van de PKK heeft

veroordeeld- als hun kennelijke spreekbuis), een tunnelvisie presenterend en veroordelend

naar Turkije toe. Dat vinden wij vreemd. Wat is hier vreemd aan, zult u zeggen. Echter, u

krijgt hier keer op keer onjuistheden voorgeschoteld waardoor uw mening op eenzijdige

informatie wordt gebaseerd. Wij vinden dat u recht heeft op objectieve informatie zodat u zich

een weloverwogen mening kunt vormen over deze kwestie. Vandaar deze open brief aan

iedereen die deze kwestie in een breder kader wil beschouwen.

Hier is een opsomming van enkele onjuistheden omtrent deze kwestie:

• Er wordt gesuggereerd dat het Turkse leger een offensief tegen de Koerden is gestart.

Dat is niet waar. Deze actie is gericht tegen een terroristische organisatie, genaamd

PKK, die op de lijst van de internationaal erkende terroristen staat. De YPG is een

onderdeel van deze terroristische organisatie. Zij verjoegen Arabieren, Turkmenen en

Koerden die hen niet steunen uit de regio. De meesten daarvan zijn gevlucht naar

Turkije maar willen wel graag terug naar huis.

• De PKK wordt in de media en door politici stelselmatig als een vrijheidsbeweging

genoemd terwijl deze op de lijst van de terroristische organisaties staat. De

Nederlandse publieke opinie wordt hierdoor onjuist beïnvloed. Het lijkt erop dat hier

Turkije als agressor wordt neergezet terwijl Turkije terroristen wil aanpakken.

Terroristen zijn terroristen tegen wie ze ook gericht zijn en horen aangepakt te

worden. Hier kunnen we niet een dubbele standaard hanteren.

• Er wordt ook gesuggereerd alsof IS door deze actie weer de vrije hand zou krijgen.

Dat is bangmakerij en pertinent onjuist. Juist door deze actie wordt IS werkelijk

duurzaam aangepakt. Bovendien is de ‘samenwerking’ van de YPG-PKK met de

Amerikanen tegen IS geen legitimatie om een eigen kunstmatige staat in te richten in

een gebied waaruit alle andere bevolkingsgroepen zijn verdreven. Dit gebied is

hierdoor een kruitvat geworden en zou dat ook blijven zonder deze Turkse actie.

• De media suggereren dat Erdogan, eigenmachtig en zonder overleg, een oorlog tegen

de Koerden is gestart. Dat is niet juist. Deze actie wordt met uitzondering van de HDP,

de politieke tak van de PKK, door de hele oppositie in Turkije gesteund en gedragen.

Als het een eigengereide actie zou zijn van Erdogan had de oppositie deze actie ook

‘veroordeeld’, in plaats daarvan steunen zij de actie.

• Momenteel zijn er in Turkije bijna 4 miljoen vluchtelingen uit Syrië. Elke dag komen

er nog honderden, soms duizenden nieuwe vluchtelingen bij. Ook uit het gebied waar

nu het Turkse leger operaties uitvoert. Dat kan zo niet langer. Om te voorkomen dat

mensen steeds moeten vluchten, moet er wat gebeuren. Niet alleen in het ontvangende

land, maar ook in het vluchtland. De houding van de westerse media en de politici is

dan ook niet te rijmen met het beleid dat gesteund wordt door diezelfde politici (ook

van de EU) en de VN, namelijk ‘opvang in de eigen regio’. Zij staan allen immers

voor veilige zones in de regio zodat mensen niet over de hele wereld rond hoeven

zwerven met alle gevolgen van dien.

• Er wordt door velen hardop geroepen dat er sancties tegen Turkije moeten komen.

Sancties zouden, op zijn zachts gezegd, een enorme misstap zijn. Turkije verdient juist

steun van de Westerse wereld. Door Turkije zitten ze nu in een comfortabele situatie,

want zelfs als een klein deel van de vluchtelingen dat momenteel in Turkije is, deze

kant op zou komen, dan hebben wij enorme maatschappelijke problemen. De taferelen

van enkele jaren geleden, toen er een nieuwe stroom vluchtelingen kwam, zijn wij

blijkbaar weer vergeten.

• Nog een andere onjuistheid die verspreid wordt is de suggestie dat Turkije tegen alle

internationale verdragen in zou opereren. Turkije is lid van de NAVO en de VN en

moet zich houden aan de internationale verdragen waaronder haar handtekening staat.

In deze kwestie is het niet Turkije die zich niet aan de afspraken houdt, maar de

bondgenoten die Turkije in de steek laten. Nota bene in de strijd tegen het terrorisme!

Met deze open brief vragen wij u een kritische houding ten opzichte van de eenzijdige en

onjuiste berichtgeving over de Turkse actie. De terroristische PKK en haar sympathisanten

hebben belang bij deze negatieve berichtgeving en hun lobbyisten binnen de media en de

politiek maken overuren om deze verkeerde berichtgeving in stand te houden. Hierdoor

dreigt het gevaar dat de vredesactie van Turkije gaat mislukken, met alle gevolgen van dien.

De NAVO-bondgenoten moeten Turkije dan ook steunen, net als de oppositie in Turkije en de

gehele Turkse bevolking, zodat deze vredesactie kan slagen en er blijvende vrede komt in de regio. Dat hebben de mensen in Syrië nodig. Ze hebben geen enkele behoefte aan politieke

verdachtmakingen, maar wel behoefte aan oplossingen om weer een leefbaar land te kunnen hebben.

İlhan Karaçay


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum