Reklam
MAHMUT TOPTAŞ

MAHMUT TOPTAŞ


Miladi 20 Nisan 571

31 Aralık 2014 - 19:49

Sevgili Peygamberimiz, Miladi 20 Nisan 571 yılında, Rebiulevvel ayının 12’inci gecesi, Pazartesi sabaha karşı tanyeri ağarırken dünyayı teşrif etmişler. 

Baba tarafı da, anne tarafı da, Mekkeliler tarafından bilinen, sevilen ve sayılan ailelerdir.

Sevgili Peygamberimiz, Hazreti Adem’e kadar aslının nikahla devam ettiğini ve zinaya bulaşmadıklarını şöyle haber vermiş: “Ben, nikâhtan meydana geldim, zinadan değil” (Beyhaki, süneni kübra, hadis no 14457).

Doğduğu günün Pazartesi olduğunu şöyle haber vermiş: Bir bedevi kendisine, “Pazartesi günü hakkında görüşün nedir?” diye sorduğunda, “Ben, o gün doğdum, o gün bana (Kur’an’ın ilk ayetleri) nazil oldu” buyurmuş. (Beyhaki, Delail’ün Nübüvve cilt 1 hadis no 1). 

“Ben, Ümmül kitapta Peygamberlerin sonuncusuyum, İbrahim aleyhisselamın duası, İsa’nın müjdesi, annemin rüyasıyım. Annem rüyasında kendisinden bir nurun çıktığını ve Şam diyarının saraylarının onunla aydınlandığını gördü” buyurmuş. (Ahmet, Müsned, Irbaz bin sariye hadisi). 

Rabbimiz, İbrahim aleyhisselamın duasını şöyle haber verir: “Hani İbrahim Beyt’in temellerini (oğlu) İsmail’le yükseltirken ‘Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz Sen işiten ve bilensin’ (demişlerdi).”

“Ey Rabbimiz, bizi Sana itaat eden iki Müslüman kıl ve neslimizden Sana itaat eden Müslüman bir ümmet (getir). Bize (Hacda) ibadet yerlerini göster ve tevbelerimizi kabul et. Sen tevbeleri hakkıyla kabul eden ve hakkıyla esirgeyensin.”

“Ey Rabbimiz, onlara içlerinden bir resul gönder ki, o Senin âyetlerini okusun, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları iyice temizlesin. Şüphesiz Sen Aziz’sin, Hakim’sin” (Bakara Suresi, ayet: 127-129).

İsa aleyhisselamın müjdesi: “Hani Meryem oğlu İsa da: ‘Ey İsrail oğulları, Ben, Benden önceki Tevrat’ı tasdik etmek ve benden sonra gelecek, adı 'Ahmet’ olan Peygamberi müjdelemek üzere size Allah’ın Resulüyüm’ demişti. Onlara apaçık delillerle geldiğinde, ‘Bu apaçık bir sihirdir’ dediler.” (Saf Suresi, ayet: 6).

“Allah, elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir” (En’am Suresi, ayet: 124). Dedesi Abdülmuttalip, “On oğlum olursa birini kurban edeceğim” der.

On oğlu olunca adağını hatırlar ve onunu da Kâbe’nin etrafına getirir ve fal oklarıyla kura çektirir, peygamberimizin babası Abdullah’a isabet eder.

Etrafında arzusuyla bilgin bir kadına danışır ve o da on deve ile Abdullah arasında kura çektirir.

Abdullah’a isabet ederse on artır yeniden çektir.

Develerin sayısı yüze varınca kura develere çıkar ve böylece yüz deve kurban edilerek Abdullah kurtulur.

Abdülmuttalip, oğlu Abdullah için, Zühre oğullarından Vehb kızı Amine’ye dünür olur ve evlenirler.

Amine, hamile kalır, Abdullah ticaret için Şam tarafına gider eve dönüşte Medine’de dayıları olan Neccar oğullarının evinde hastalanır ve vefat eder.

Sevgili Peygamberimizin annesi Amine’nin kocasının vefatı üzerine söylediği bir şiir var ki insanı ağlatıyor, oğlu Muhammed’inin doğumu üzerine söylediği şiir de insanı sevindiriyor. Annesi iyi bir şair.

Doğumunu, Abdürrahman bin Avf’ın annesi Şifa hatun yaptırır. 

Sevgili Peygamberimizin aslı da nesli de bilinmektedir. 19 dedesi kitaplarda yazılıdır: 

Muhammed aleyhisselamın babası Abdullah, onun babası Abdülmuttalib, onun babası Hâşim, onun babası Abdümenâf, onun babası Kusay, onun babası Kilâb, onun babası Mürra, onun babası Kâ’b, onun babası Lüey, onun babası Gâlib, Fihr, onun babası Mâlik, onun babası en-Nadr, onun babası Kinâne, onun babası Huzeyme, onun babası Müdrike, onun babası İlyâs, onun babası Mudar, onun babası Nizâr, onun babası Mead, onun babası Adnan. (Zehebi, Tarih-ül İslam,1/84, İbn-i Sa’d, Tabakat 1/55, İbn-i Hişam, Sire 1/11, Beyhaki, delail 1/174).

Anne tarafından Amine’nin babası Vehb, onun babası Abdimenâf, onun babası Zühre, onun babası Kilâb.

Babasının soyu ile annesinin soyu Kilab’da birleşiyorlar.

Annesi Amine’nin annesi Berra, onun annesi Atike.

Babasının soyu ile anne annesinin soyu, Kusayy’da birleşiyor.

Peygamberimizin amcaları Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Ebuleheb, Ebu Talip, Zübeyr, Abdülkabe, Mukavvim, Dırar, Kusem, Mugire, Gaydak.

Peygamberimizin halaları Safiyye, Atike, Berra, Erva, Ümeyme, Ümmü Hakim el Beyda.

Dayısı, Abdiyeğus.

Dayısının çocukları Abdullah, Erkam, Esved.

Teyzeleri Hale, Feriy.

Süt anneleri Süveybe, Halime.

Süt kardeşleri, süt annesi Süveybe’den olanlar Hazreti Hamza, Abdullah bin Abdülesed Mahzumi, Mesruh.

Halime’den olan süt kardeşleri Şeyma, Enise, Abdullah.

Hazreti Hamza, Halime’yi de emmiştir. (Allah hepsinden razı olsun)

Sevgili Peygamberimizin kızları Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Zeynep, Fatıma.

Sevgili Peygamberimizin damatları Rukiyye öldükten sonra Ümmü Gülsüm’le evlenen Osman,  Zeynep’le evlenen Ebül As, Fatıma ile evlenen Hz. Ali. (Allah hepsinden razı olsun.)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum