Reklam
Murat Gedik

Murat Gedik


Hollanda'da Türkler bu oyuna gelecekler mi?

18 Haziran 2013 - 14:44


Gezi Parkı eylemleri maalesef Türk milletinde hızla bir kutuplaşmaya yol açmaya başlamıştır. Gerçi Gezi Parkı eylemi ve Taksim olaylarını ayrı tutmakta fayda vardır ama iş artık maalesef raydan çıkmıştır.Bu işin raydan çıkma sebeplerine baktığımızda bir tarafta iyi niyetli protestoların belirli bölücü unsurlar tarafından bilinçli olarak marjinalleştirilme olayı, diğer tarafta ise gururunu kontrol edemeyip kibir ile hareket eden siyasi irade yatmaktadır. Bu iş bu kadar raydan çıkmazdı ama maalesef menfaat icabı iki taraf da işi iyice körüklemekteler. Olan ise Türk insanına oluyor ve kutuplara bölünmeye başlandı bile. Bu arada terör örgütü ile yapılan görüşmeler, Reyhanlı olayı, dış siyasette kaybedilen itibarın üstü kapanıp gidiyor, terör örgütünün kaçırdığı insanlar ve yayla şölenlerine katılımlarından hiç bahsedilmiyor. Bakanın biri çıkıp Devlette satacak bir şey kalmadı, özelleştirme artık zor diyor, bu bile görünmez oluyor.

Fazla teferruata girmeden bizler için, yani Hollanda’da yaşayan Türkler için, gidişatın hiç iyi olmadığı açıklıkla görülmektedir. Demokratik hak diyerek buralarda gösteriler yapılmakta, buna lafım yok. Fakat dikkat edilmesi gereken konu zaten sorunların diz boyu olduğu bir ülkede Türkler arasında var olan mesafeler maalesef gittikçe çoğalacağa benziyor. Şöyle de diyebiliriz; zaman zaman bir araya gelinip ortak sorunlara çözüm arama imkanları kaybolmaya başladı. Bağnazca, taassupça hareket etmenin gelecek için hiç güzellikleri beraberinde getirmeyeceği gözüküyor. İki taraf da maalesef at gözlüğü ile işe bakıp hiç akla önem vermiyor.Fikirler çatışsın, herkes fikrine önem versin ve yaymaya çalışsın, fakat medenice herkes birbirine saygı göstersin. Birilerinin çıkarı ve menfaati için bu millet birbirine düşmemelidir, yoksa bunun altından kimse kalkamaz. Sevinen de yine hep aynı çevreler olur.Hollanda’da kutuplaşmanın önüne geçilmesi için, ki bu halen mümkündür, herkesten önce STK’lar söylem ve eylemlerine çok dikkat etmelidirler. Tabanları var olan STK’lar, bunlarla iyi diyalog içinde olmalılar. Söylenen sözlere ve atılan adımlara çok dikkat etmelidirler.
Medya mensubu arkadaşlar yapmış oldukları yayınlara hassasiyetle yaklaşmalıdırlar. Kesinlikle elinde delil olmadan yayın yapmamalılar. Bugün yaşanan sorunun büyük sebebi de partizanlığın yanında bilgi kirliliğidir.Ve maalesef bir gerçek var ki o da bazı din adamlarının, Devletten maaş alıp buralara din görevlisi olarak gelenler, kraldan fazla kralcı kesilmeleridir. Elimde yeterince deliller var bu tür insanlar hakkında. Bu tip insanlar maalesef kutuplaşmanın yanında insanlarımızın camii’den uzak durmalarına bile sebep olabiliyorlar. Bu kutuplaşmada bunların vebali elbette herkesten daha büyük. İnşaallah amirleri bu konuda artık tedbir alırlar.
Yani gidişat Hollanda’da yaşayan Türkler için hiç iyi değil. Samimiyetimle söylüyorum maalesef Hollanda’da bu kutuplaşmaya yol vermek için mücadele eden kendi insanımız da mevcut. Bunlar ya gün olur Türkiye’de bir yerlere gelme derdinde, ya da doğrudan Türkiye’den maddi destek almaktalar. Bu sözlerim kuru sıkı değildir, iftiradan ve yalan söylemekten Allah’a sığınırım. Temennim herkesin biraz olsun dikkatli davranmasıdır. Ha, başka kaynaklardan besleneler de var tabii, tıpkı geçmişte olduğu gibi.
Demek isterim ki bizler hep beraber çok dikkatli hareket edelim, temennimiz asil Türk milletinin yaşamış olduğu şu topraklarda birlik ve beraberlik içinde hareket etmesidir. Sataşmak için, birilerine gereken cevabı vermek için çok nedenler var. Ben örneğin Sincan’da yapılan mitingde tinercilere verilen üç kuruş ile açtırılan Üç Hilal’e çok içerlemekteyim. Bu yapılanı bir kahpelik olarak kabul eder, ve ülkücü şehitlere yapılmış en büyük hakaret olarak kabul ederim. Kimsenin haddi değildir değerlerimi pis emellerine kullanmak, dün bana sövüp bugün benim sırtımdan güç kazanmak kimsenin hakkı değildir. Ama Allah razı olsun gereken cevap gereken yerlerden verildi ve işin peşine düşüldü. Bu olayı bir de benim buraya taşımam acaba ne kazandırabilir?
İşin özeti memlekette çok pis oyunlar oynanmakta; Bizans oyunları adeta oynanmakta. Ve bu işten nemalananlar var, maalesef insanımız her yönüyle parçalanmakta. Ve bu parçalanma maalesef buralara sıçradı gibi. Bakıp göreceğiz Hollanda’da Türkler bu oyuna gelecekler mi? Herkes sorumluluğunu bilirse, bu ayrışmalar en asgari olana iner ve inşaallah açılan yaralar hemen sarılabilir. Çünkü o kadar sorunlarımız var ki şu Hollanda’da……..
Yukarıda yazılanlarla Türk insanına biraz da olsa katkım olursa ne mutlu bana.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
Murat Gedik, 16 Haziran 2013
E-posta: muratgedik@muratgedik.nl

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum