1 Ocak 2021'de Türkler'e verilen hak geri alınacak

Demokrasisi ile dünyada parmakla gösterilecek ülkelerden biri olan Hollanda, 10 yıl önce yargı kararı ile aldığımız bir hakkı, antidemokratik bir şekilde gasp ediyor.

1 Ocak 2021'de Türkler'e verilen hak geri alınacak
13 Şubat 2020 - 08:27

Hükümetin almış olduğu yeni bir karara göre, yargı tarafından bize verilmiş olan bir hak,
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yok sayılacak.
Bu da yetmezmiş gibi, siyasetçiler hak gaspının 2021’den önce, yani şimdi başlatılması için hükümete baskı yapıyorlar.

Nedir bu önce verilen ve sonra da alınan hak?
Hollanda hükümeti 2007 yılında, Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelecek olan göçmenlere uyum sınavı yasasını yürürlüğe koymuştu. Bu yasaya göre, Hollanda’ya gelecek olan göçmenler, bulundukları ülkelerde uyum kurslarına katılacaklar ve daha sonra sınava girerek, başarı derecesine göre değerlendirme yapılacaktı. Yapıldı da… Zira Türkler, kendileri için geçersiz olan bu yasa için mücadele ettiler.
Türkiye’nin, AB ile yaptığı ‘1963 Ortaklık Anlaşması’ uyarınca, Türk vatandaşlarının uyuma zorlanamayacağı yönündeki itirazı 4 yıl sürüncemede kaldı. Daha sonra Türkler’in yargıya başvurusu sonuç getirdi ve 2011 yılında Türkler bu zorunluluktan muaf tutuldu.

O zamanlar bu karar karşısında çok sevinmiştik. Türk Sivil Toplum Kuruluşları ve hukukçularımızın mücadelesi sonuç vermişti.

A’dan Z’ye ‘Uyum mecburiyeti’
*Hollanda, yargı tarafından verilmiş olan bir hakkı gasp ediyor.
*Bahaneleri ilticacılar ama asıl kurbanlar aile birleşimcileri.
*2007’de AB dışından gelenlere uyum mecburiyeti kondu.
*2011’de, 1963 AB sözleşmesine atıfta bulunan yargı, Türk vatandaşlarını kurs ve sınavdan muaf tuttu.

Demokrasisi ile dünyada parmakla gösterilecek ülkelerden biri olan Hollanda, 10 yıl önce yargı kararı ile aldığımız bir hakkı, antidemokratik bir şekilde gasp ediyor.
Hükümetin almış olduğu yeni bir karara göre, yargı tarafından bize verilmiş olan bir hak,
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yok sayılacak.
Bu da yetmezmiş gibi, siyasetçiler hak gaspının 2021’den önce, yani şimdi başlatılması için hükümete baskı yapıyorlar.

Nedir bu önce verilen ve sonra da alınan hak?
Hollanda hükümeti 2007 yılında, Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelecek olan göçmenlere uyum sınavı yasasını yürürlüğe koymuştu. Bu yasaya göre, Hollanda’ya gelecek olan göçmenler, bulundukları ülkelerde uyum kurslarına katılacaklar ve daha sonra sınava girerek, başarı derecesine göre değerlendirme yapılacaktı. Yapıldı da… Zira Türkler, kendileri için geçersiz olan bu yasa için mücadele ettiler.
Türkiye’nin, AB ile yaptığı ‘1963 Ortaklık Anlaşması’ uyarınca, Türk vatandaşlarının uyuma zorlanamayacağı yönündeki itirazı 4 yıl sürüncemede kaldı. Daha sonra Türkler’in yargıya başvurusu sonuç getirdi ve 2011 yılında Türkler bu zorunluluktan muaf tutuldu.

O zamanlar bu karar karşısında çok sevinmiştik. Türk Sivil Toplum Kuruluşları ve hukukçularımızın mücadelesi sonuç vermişti.


N e var ki, aradan geçen 10 yıl sonra, Hollanda Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, yaptığı bir açıklamada, Türk vatandaşlarının, ortaklık anlaşması uyarınca sahip oldukları istisnai konuma, 2021'den itibaren son vereceklerini bildirdi.

Hollandalı Bakan’a göre, Türkiye kökenli göçmenler, Hollanda'ya yeterince uyum sağlayamamış. Bakan Koolmees, "Birçoğunun işi var ve toplumda aktif durumdalar ancak bazılarının Hollandaca ile ilgili sorunları var. Bu nedenle toplumda yollarını bulmakta zorlanıyorlar" gibi saçma bir ifade kullanmış.

Yeni yasa çıkarmalarının nedenini, 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişimi sonrası, Türkiye kaynaklı sığınma başvurularının ciddi biçimde artması olarak gösteren Koolmees, artan yeni göç dalgası ile birlikte uyum sınavının zorunlu hale geldiğini savunuyor ama, sığınmacıların Türkiye’de ne kurs görecek ve ne de sınava girecek durumda olmadıklarını gözardı ediyor.
Hollanda hükümeti ve siyasetçileri, asıl amacın aile birleşimini önlemek olduğunu örtbas edecek bir yalan bile bulamıyorlar. Yeni yasa sığınmacı yani ilticacı göçünü önlemek için deniliyor ama, asıl darbe aile birleşimcilerine vuruluyor.

Hollandalı siyasetçilerin gafları

Uyum kursu ve sınavı mecburiyetinden muaf tutulan Türkler için yeniden mecburiyet getirme fikri geçen yıl doğmuştu. Hemen hemen sıfıra inen Türk sığınmacı sayısı 2016’dan  sonra çoğalınca, parlamentoda verilen bir önerge kabul edildi ve Sosyal İşler Bakanlığı yeni bir yasa hazırlamaya başladı.

Verilere göre, 2015 yılında Türkiye’den sadece 55 kişi sığınma talebinde bulunmuş.  2016’daki başarısız darbe girişiminden sonra bu sayı 1.300 olmuş. Avrupa Birliği ülkelerindeki ilticacı sayısı 4.180’den 21.975’e yükselmiş.

Hıristiyan Demokratlar Birliği CDA milletvekili Pieter Heerma ile Rene Peters, Demokrat 66 milletvekili Jan Paternotte ve VVD Partisi milletvekili Bente Becker yapmış oldukları açıklamalarda, 2011 yılında Türkler için yapılan ayrıcalığı ağır bir şeklilde tenkit ederlerken,  Bakan Koolmes’i de eleştirdiler.
Bent Becker, Bakan için ‘Çok yumuşak-tembel’ deyimini kullanırken, ‘Uygulama 2011’de değil, hemen bugün başlamalı’ dedi.

Şimdi ne olacak?
Gelecek yıl Türk vatandaşlarına uyum sınavı zorunluğu uygulanması halinde, aile birleşimi ya da diğer nedenlerle Hollanda'ya yerleşecek olanlar, Türkiye'deki Hollanda temsilciliklerinde dil ve kültürel konularda kursa gitmek zorunda kalacak. (Basisexamen inburgering in het buitenland) .Kursun ardından girecekleri sınavlarda yeterli puan elde eden kişiler oturma izni almaya hak kazanacaklar. Uyum sınavını geçemeyenler, Hollanda'da yaşama hakkı elde edemeyecekler.
Hollanda’ya gelme şansını elde edenler, 3 yıl içinde yeniden uyum kurslarına katılacak (inburgeringscursus), daha sonra tekrar sınava (inburgeringsexamen) girecek ve uyum kursu diplomasını (inburgeringsdiploma) almak mecburiyetinde olacak. Bu işlemleri yapmayanlara ikamet izni verilmeyecek.

Türkler, burada kurs görmek için verilmekte olan 10 bin euroluk kredi (De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)’dan yararlanamadılar. Gerekçesi de, Türkler’in kurs görme mecburiyeti olmamasıydı. Ama şimdi, 2021’den sonra bu krediden Türkler’in de yararlanması söz konusu olacak.

Bu konuda çok ilginç bir mahkeme kararı da var.
Utrecht mahkemesi, uyum kursu için kredi alamayan bir Türk sığınmacı hakında karar verirken şu açıklamayı yaptı: ‘… Bakanlık, bu konudaki uygulamaları hesapsız bir şekilde yapmış. Türkler’in uyum kursundan muaf tutulması kararı, her Türk için geçerli olmamalıdır. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yapılan sözleşme, sığınmacılar için değil, anlaşma gereği buraya gelenlerin aile birleşimi için geçerlidir.’

Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki, 2016’dan sonra çoğalan ilticacı sayısı nedeniyle, aile birleşimi için buraya gelecek olanlar mağdur duruma düşecekler.
Bakalım şimdi bizim devletimiz ve bizim temsilcilerimiz bu konuda hangi girişimlerde bulunacaklar.
Tabii ki buradaki Sivil Toplum Kuruluşları da boş durmayacaktır.
Hollanda’daki hukukçularımız da…

Avukat Nazmi Türkkol, ATV muhabiri Fatih Özyar’a açıklama yapıtı

Örneğin, Amsterdam’da ünlü bir hukuk bürosunun ortaklarından Nazmi Türkkol, ATV ve SABAH muhabiri Fatih Özyar’a şu açıklamayı yaptı: ‘Şahsen entegrasyona karşı olmadığımı belirtmek isterim, İnsanların yaşadıkları yerlere uyum sağlaması hem toplum yararına ve hem de kendi yararınadır. Avrupa Mahkemesi’nin daha önce vermiş olduğu karar ortadadır. Bu karar çok nettir. Türkiye’den gelecek olanlara, Avrupa Birliği ile yapılan 1963 anlaşmasına göre hiçbir mecburiyet getiremezler. Yani Türkler, yerli halkın sahip olduğu haklara sahiptirler ve zoraki kurslara tabi tutulamazlar. Zoraki mecburiyetler belli gruplara uygulanmamlı. Bence Hollandalı hakimler, Türkiye’den aile birleşimi için gelecek olanlara yeni yasayı uygulatmazlar. Hollanda hükümeti uygulamaya başlamadan önce biz zaten mahkemelere itirazlarımızı taşıyacağız.’

İlhan KARAÇAY yazdı:

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum