İlhan Karaçay

İlhan Karaçay


mijn stem voor de denk bij de Nederlandse verkiezingen

16 Kasım 2023 - 09:58 - Güncelleme: 16 Kasım 2023 - 11:57

Stephan van Baarle, de huidige leider van de DENK-partij, die is opgericht door Turken en alle buitenlanders omarmt in plaats van politieke partijen die de problemen van buitenlanders en vooral moslims die in het land wonen negeren, heeft ook Turks bloed.

Om de race om het premierschap te winnen, zullen 3 partijen elkaar fel beconcurreren in Nederland, waar het essentieel is om de meeste stemmen te krijgen.

Terwijl de negatieve gedragingen van Pieter Omtzigt en Dilan Yeşilgöz, de grootste kandidaten voor het premierschap, worden genegeerd, doet de derde kandidaat Frans Timmermans een vossenwandeling.

Een journalist noemt Yesilgöz ‘een leugenaar en een manipulator’…

İlhan KARAÇAY’s verkiezingsanalyse:

Afbeelding met tekst, Menselijk gezicht, person, kleding Automatisch gegenereerde beschrijving

Ik wil dit artikel, dat sommigen van streek zal maken en anderen zal verrassen, als volgt beginnen:

Nederland is een land dat zich van oudsher heeft onderscheiden op het gebied van democratie en vrijheden. Ze staan bekend om hun hoge vrijheden, democratische principes en een samenleving gebaseerd op tolerantie. Nederlanders zijn vaak pioniers geweest in het accepteren van pluralisme en diversiteit. Als samenleving die deze waarden heeft omarmd, hebben ze een omgeving gecreëerd waarin verschillende culturen, overtuigingen en gedachten vreedzaam kunnen samenleven.

De democratische structuur en liberale sfeer van Nederland hebben de bewondering van veel mensen gewonnen. Het behouden en bevorderen van deze waarden kan een belangrijk voorbeeld zijn op internationaal niveau. Als we het Nederlandse volk willen bedanken, kunnen we onze gevoelens misschien rechtstreeks delen met het Nederlandse volk of op Nederland-specifieke platforms. Het respecteren van ieders begrip en culturele erfgoed kan een belangrijke stap zijn op weg naar een meer harmonieuze wereld.

Bij de algemene verkiezingen die op 22 november in Nederland worden gehouden, zullen inflatie, gezondheid, huisvesting, immigratie en klimaatkwesties in algemene termen een beslissende rol spelen.

Door de Israëlisch-Palestijnse oorlog is het onvermijdelijk dat de misdaden tegen de menselijkheid die in Palestina worden gepleegd, hun weerslag zullen hebben op de verkiezingen in Nederland.

Het feit dat politieke partijen niet geïnteresseerd zijn in kandidaten van Turkse en moslimafkomst en deze zelfs uitsluiten, geeft aan dat de in Nederland wonende moslims, van wie het aantal de 2 miljoen nadert, zich tot de DENK-partij zullen wenden.

Verkiezingen op 22 november 2023: wat vinden de partijen van media, marketing, reclame en AI? (Deel 1) - Marketing Report

In de stemvoorkeur van de Nederlandse kiezers staat gezondheidszorg (65%) op de eerste plaats, gevolgd door de betrouwbaarheid van de overheid (63%). Inflatie (62%), normen en waarden (60%), immigratie en asiel (55%) zullen de richting van de stemmen bepalen.

Afbeelding met pak, kleding, persoon, person Automatisch gegenereerde beschrijvingFrans Timmermans, Dilan Yeşilgöz en Pieter Omtzigt in een televisiedebat.

Pieter Omtzigt, Frans Timmermans en Dilan Yeşilgöz worden gezien als de beste kandidaten voor het premierschap. NSC-leider Omtzigt is nog steeds de hoogst gewaardeerde politicus, gevolgd door VVD-leider Yeşilgöz en GroenLinks/PvdA-leider Timmermans als derde kandidaat.

De val van het vierde kabinet Rutte over de vluchtelingenkwestie voor de zomervakantie zorgde voor politieke aardbevingen. Met de val van het kabinet traden de leiders van de regeringspartijen VVD, D66 en CDA af en kondigden aan zich terug te trekken uit de politiek. Dit aftreden werd gevolgd door de oppositiepartijen en bijna alle partijleiders (behalve de Socialistische Partij) stelden zich niet kandidaat voor de verkiezingen van 22 november.

Aan de andere kant stoorden de vernietiging van een natie voor de ogen van de mensheid, de poging van Israël om Palestina van de kaart te vegen, de bevooroordeelde houding van andere politieke partijen, vooral premier Rutte en zijn partij, de moslims in Nederland. Het feit dat zelfs de linkse partijen voorstander waren van de acties van de Israëlische regering leidde tot het terugtrekken van Kauthar Bouchallikht, de enige hoofddeksel-afgevaardigde van de Tweede Kamer, die afgelopen zittingsperiode werd gekozen als Kamerlid van de partij GroenLinks.

Deze twee concrete ontwikkelingen en de houding van politieke partijen die met twee maten meten tegen de onderdrukking in Palestina hebben een aanzienlijk deel van de in Nederland wonende moslims naar de partij DENK geleid. Het feit dat de leider van de DENK-partij, Stephan van Baarle, niet zwijgt tegenover het onrecht, zowel in de Tweede Kamer als in discussieprogramma’s op televisie en anti-Israël rally’s, zal Turken en moslims in Nederland en veel Nederlanders aanmoedigen om op DENK te stemmen bij de verkiezingen op 22 november.

Afbeelding met tekst, Menselijk gezicht, kleding, pak Automatisch gegenereerde beschrijving

Wat te doen tegenover het feit dat de Nederlandse politieke partijen de Turkse gemeenschap van meer dan een half miljoen en de moslimgemeenschap van bijna twee miljoen die in het land wonen bijna negeren en negeren, is natuurlijk duidelijk.

“Omdat jullie ons niet serieus nemen, hebben we geen andere optie meer voor de moslims die naar de DENK Partij zullen stromen door te zeggen ‘het is tijd om het onrecht te stoppen’.

Daarom waait de wind in het voordeel van de DENK-partij bij de verkiezingen van 22 november. Moslims en andere minderheden zien geen andere keuze dan DENK, die ‘nee’ zegt tegen onderdrukking, ondanks de partijen die geen vrijheid van denken kunnen tolereren op hun parlementaire lijsten.

Afbeelding met tekst, kleding, pak, persoon Automatisch gegenereerde beschrijving

Terwijl het idee dat de DENK-partij, waarvan werd voorspeld dat deze uit elkaar zou vallen en zelfs zou verdwijnen na het vertrek van Tunahan Kuzu en Farid Azarkan uit de leiding, geen kans meer had, na het politieke leiderschap van Stephan van Baarle, heeft Van Baarle’s weigering om te zwijgen tegenover onrecht, zowel in de Tweede Kamer, in televisie-discussieprogramma’s en in anti-Israël rally’s, grote tevredenheid gecreëerd bij andere lokale en buitenlandse kiezers dan diegenen die de DENK-partij een warm hart toedragen.

Van Baarle, wiens vader een Turk was die Nederland kort bezocht, heeft daarmee ook de sympathie van Turken gewonnen.

De DENK-partij, waarvan aanvankelijk werd gedacht dat ze zou verdwijnen, lijkt in de laatste peilingen haar zetelaantal te verhogen van 3 naar vier of zelfs vijf.

Geconfronteerd met een dergelijke situatie zegt een journalist zoals ik, die zijn kleur bij de verkiezingen niet mag prijsgeven waar hij ook is, “Mijn stem is voor de DENK-partij”.

Afbeelding met tekst, Menselijk gezicht, person, kleding Automatisch gegenereerde beschrijving

Stephan van Baarle, Doğukan Ergin en Ismail El Abbasi staan op de eerste drie plaatsen op de verkiezingslijst van de DENK-partij. Alle drie zijn ze vrijwel zeker van verkiezing.

Het feit dat Tunahan Kuzu de organisatie van de verkiezingscampagne op zich heeft genomen, is natuurlijk gunstig voor de DENK-partij. Ejder Köse die de rol van partijvoorzitter op zich neemt en Stephan van Baarle die de rol van politiek leider op zich neemt, zullen de DENK-partij veel brengen.

Afbeelding met verzameling, persoon Automatisch gegenereerde beschrijving

Na de eerste drie plaatsen op de lijst kunnen vier of zelfs vijf van de kandidaten die tot de 46e plaats staan ook als winnaars worden aangemerkt. Voorkeursstemmen kunnen de ranglijst natuurlijk ook veranderen.

Afbeelding met Menselijk gezicht, person, kleding, pak Automatisch gegenereerde beschrijving

Aan de andere kant riep Zeki Baran, voorzitter van het Inspraak Orgaan Turken (IOT), de Turkse gemeenschap in Nederland op om te gaan stemmen. In zijn verklaring zei Baran: “De VVD wil de immigratie naar Nederland aanzienlijk beperken en zal hiervoor zo nodig samenwerken met de PVV. Hoe gaat de VVD haar strenge immigratiebeleid uitvoeren? Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor immigranten, zoals vaak besproken in discussies binnen de partij. Als er dan een door de VVD gedomineerde rechtse coalitieregering komt, zullen Turken, net als alle immigranten, negatieve gevolgen ondervinden van het te voeren anti-immigratiebeleid.”

FEITEN DIE NEDERLANDERS NEGEREN OF NIET ZIEN:

Ik had eerder iets geschreven over Pieter Omtzigt, die sterk genoeg werd om de regering in Nederland ten val te brengen met zijn politieke mobiliteit en sympathie kreeg, met een titel als “Omtzigt is geliefd maar zijn vrouw niet”. Ik had geschreven dat Omtzigt genoeg sympathie had gekregen om de regering ten val te brengen, maar dat zijn vrouw Ayfer Koç niet geliefd was in Enschede, waar ze lid was van de gemeenteraad, en dat ze niet geliefd was bij Turken vanwege haar uitspraken tegen Turkije in de kranten. Na dat artikel belde mevrouw Ayfer Koç me op en uitte haar bezwaren. Ik zei tegen haar: “Schrijf op wat je wilt zeggen en ik zal het precies zo publiceren, tot op de punt en de komma”, maar helaas kwam er geen artikel.

Afbeelding met persoon, kleding, Menselijk gezicht, overdekt Automatisch gegenereerde beschrijving                                      Pieter Omtzigt en zijn vrouw Ayfer Koç

Dan nu mijn indruk van de populaire Omtzigt:

U zult zich herinneren dat tijdens de vorige coalitieonderhandelingen de uitval van premier Rutte door velen niet werd herkend toen hij de tussenpersoon die Omtzigt een ministerspost had aangeboden een briefje schreef met de tekst “‘functie elders’.

Ja, Omtzigt had Ruttes coalitieregering omvergeworpen en Rutte was daar misschien boos om. Maar niemand had ooit gedacht dat Rutte Omtzigt de rug zou toekeren vanwege een bemiddeling. Welke bemiddeling zou Rutte zo boos hebben kunnen maken?

Je herinnert je misschien dat een beroemdheid genaamd Sywert van Lienden tijdens de coronapandemie 40 miljoen mondmaskers aan de Nederlandse staat verkocht. Van Lienden, die deze verkoop deed door te zeggen “Ik maak geen persoonlijke winst, ik geef de inkomsten aan de hulporganisatie”, ging later samen met Pieter Omtzigt naar Rutte voor een verkoop van 80 miljoen stuks.

Later werd bekend dat Van Lienden had gelogen en dat hij de verkoop niet via de hulpstichting had gedaan, maar via een BV waarin hij vennoot was, en dat hij veel geld had verdiend. Je zult je ook herinneren dat ik een commentaar heb geschreven over Van Lienden, die terecht staat, getiteld ‘De fazant Osman van Nederland’. De rechtbank heeft beslag gelegd op alle eigendommen van Van Lienden en zijn partners. Het vonnis loopt nog.

Afbeelding met buitenshuis, kleding, persoon, schoeisel Automatisch gegenereerde beschrijvingAantekeningen verkenner Ollongren per ongeluk zichtbaar: ‘Omtzigt, functie elders’


Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren zijn gekozen als bemiddelaars voor de coalitiebesprekingen. In de verklaringen van de bemiddelaars na hun ontmoeting met premier Rutte werd één belangrijke kwestie niet genoemd. Deze kwestie kwam aan de oppervlakte dankzij een foto die door een groot toeval was genomen.

Er is een foto genomen van Ollogren die op een regenachtige dag met dossiers in zijn hand loopt. Op die foto was, wanneer de pagina aan de zichtbare kant van het dossier werd vergroot, de regel ‘functie elders’ goed te lezen.

Uit deze foto bleek dat premier Rutte tegen de bemiddelaars had gezegd: “Ik wil Omtzigt niet in het kabinet”.

De analiese van de relatie tussen Omtzigt en Van Lienden:

Het is belangrijk om het kader van ethiek en de mogelijke implicaties van de rol van Pieter Omtzigt als tussenpersoon tussen Mark Rutte en Sywert van Lienden te begrijpen. Omtzigt, als parlementslid, heeft een verantwoordelijkheid om transparant en integer te handelen bij het behartigen van belangen en het verbinden van partijen. Het betrekken van een derde partij, zoals Van Lienden, in gesprekken met de Minister-President kan vragen oproepen over belangenverstrengeling, vooral als er persoonlijke of zakelijke relaties spelen tussen Omtzigt en Van Lienden.

Het schrijven over deze kwestie kan de volgende punten omvatten:

Transparantie en integriteit: De verantwoordelijkheid van politici om transparant en integer te handelen, met name bij het faciliteren van ontmoetingen tussen partijen, en hoe dit de perceptie van belangenverstrengeling kan beïnvloeden.

Rol van parlementsleden: De verwachtingen van het gedrag van parlementsleden en hoe dit zich verhoudt tot hun verantwoordelijkheden jegens het publiek en de belangen die ze behartigen.

Impact op vertrouwen in de politiek: Het belang van openheid en eerlijkheid om het vertrouwen van het publiek in de integriteit van politieke besluitvorming te behouden.

Naleving van ethische richtlijnen: Het onderzoeken van de ethische richtlijnen en wetten die van toepassing zijn op dergelijke situaties en of de handelingen van Omtzigt binnen deze richtlijnen vallen.

Het is cruciaal om een gebalanceerd perspectief te bieden, waarbij verschillende standpunten worden belicht en er ruimte is voor een diepere analyse van de feiten en ethische overwegingen.

Begrijp je nu een beetje waarom Rutte ‘functie elders’ voor Omtzigt zei?

Ik wel, maar veel Nederlanders niet.

Afbeelding met Menselijk gezicht, verven, kleding, persoon Automatisch gegenereerde beschrijvingTurkije’s Fazant Osman                             Van Lienden, Nederland’s Fazant Osman

Een tweede aanstootgevend aspect van Omtzigts gedrag is, zijn betrokkenheid bij de campagne voor de vrijlating van een tot levenslang veroordeelde man, die ik vorige week publiceerde, en zijn frequente bezoeken aan hem in de gevangenis.

Een van Omtzigts meest aanstootgevende gedragingen is dat hij zegt: “Ik ben niet van plan premier te worden”. Omtzigt heeft herhaaldelijk verklaard dat als de eerste partij wordt gekozen, hij niet zelf het kabinet zal vormen, maar iemand anders.

Omtzigt zegt dat iemand anders van zijn eigen partij of een van de coalitiepartners premier zou kunnen worden, en hij zegt ook dat hij de voorkeur zou geven aan een minderheidskabinet.

Deze uitspraken van de afgelopen dagen zorgen voor aarzeling bij de kiezers.

Natuurlijk zullen de meesten die sceptisch zijn over het gedrag van Omtzigt niet op hem stemmen.

Dit waren de nadelen voor Omtzigt.

DE NADELEN VAN DİLAN YEŞİLGÖZ

Wat zijn de nadelen voor Dilan Yeşilgöz?

Het eerste nadeel voor Yeşilgöz is dat ze, hoewel ze de dochter is van een familie van politieke asielzoekers, heeft verklaard dat ze tegen asiel is.

Het tweede nadeel is dat ze heeft verklaard dat ze niet zou aarzelen om een coalitie te vormen met de racistische politicus Wilders.

Afbeelding met kleding, persoon, overdekt, meubels Automatisch gegenereerde beschrijving

Dilan Yeşilgöz poseerde voor de veel bekritiseerde foto van een oma met een Kalashnikov…

Yeşilgöz, die erg boos is over het feit dat zij wordt aangeduid als ‘van Turkse afkomst’ en ‘uit Turkije’, toonde deze houding in zijn laatste televisie-interview. Yeşilgöz, die erg boos was op de opmerking van zijn gesprekspartner, “Laten we het nu over jouw land Turkije hebben”, zei: “Turkije is nooit mijn land geweest. Ik heb ook nooit een Turks paspoort gehad” en beledigde daarmee Turkije en Turken.

Bovendien hadden we altijd naar haar verwezen als ‘onze dochter’.

NEDERLANDSE JOURNALIST NOEMDE HAAR OOK “LEUGENAAR EN EIGENBELANG”.

Jeroen Corduwener

Kijk wat een journalist genaamd Jeroen Corduwener zei in zijn open brief aan Dilan Yeşilgöz:

Mevrouw Yesilgöz

 

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar