Bekir Cebeci

Bekir Cebeci


IRKÇILIK VİRÜSÜ HORTLATILDI

10 Haziran 2020 - 12:07

Bütün Dünya korona virüsle mücadele ediyor.
Tam bu sırada Amerika’da ırkçılık virüsü hortlatıldı.
Kamu görevlisi bir polis, can güvenliğinden sorumlu olduğu bir vatandaşının George Floyd’un boğazına dizini basarak boğarak feci bir şekilde öldürdü. Tarih: 25 Mayıs 2020.
Haklı olarak bütün dünya ayağa kalktı. İnsanlar, alanlara doldu. Irkçılığa, ayrımcılığa, ötekileştirmeye dışlamaya karşı tek yürek oldular. Doğrusu da budur zaten. Büyük insanlık işte budur. Büyük insanlık; insanlar arasında ırk, dil, din, renk, kültür ayrımı görmeksizin herkesi eşit ve değerli vatandaş olarak görmektir.
Çünkü farklılıklar zenginliğimizdir.
21. yüzyılda insanlığın geldiği nokta budur. Artık bundan geri dönülemez. Bütün ülkeler artık, çok renkli, çok kültürlü, çok dinli, çok dilli ve çok kimlikli bir hale gelmiştir.
Bunun sonucu olarak da büyük İnsanlık giderek çok kültürlü bir toplum içinde yaşamayı kabullenmiştir.
Artık ne ırkçılık, ne ayrımcılık, insanlığı geri döndüremeyecektir.
Bakınız bu konuda Mustafa Kemal Atatürk ne güzel söylemiş:
“Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve onların yerini, milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrıcalığı gözetmeyen yeni bir uyum ve işbirliği çağı alacaktır.”
İşte gelecek budur. Bu olmalıdır.
 
İNSAN HAKLARI IRKÇILIĞI YASAKLAR
1948 yılında Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul etti. Bu bildirge, insanlar arasındaki bütün renk, ırk, dil, din ayrımlarını yasaklıyor. Madde 2:
“Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.”
Bütün insanlığın ortak Anayasası kabul edilen bu Bildirgeye her yerde sahip çıkmalıyız.
Büyük insanlık elbette bu kazanımları canı pahasına da olsa koruyacaktır.
Çünkü ırkçılık, savaştır. Bu da büyük insanlığın en büyük kaybıdır. Örneğin Nazilerin İkinci Dünya Savaşında yedi milyon Yahudi’yi ve milyonlarca insanı öldürmesi nasıl açıklanabilir ki?
Büyük insanlık artık savaşsız bir dünya istiyor. Bu dünya, sevgi, barış, kardeşlik temelinde yaşamalıdır. Faşizme, ırkçılığa geçit yok artık
Amerika’da siyahi düşmanlığı yanında Avrupa’da isi, ayrımcılık, göçmen karşıtlığı, İslamafobi gittikçe hortluyor. Bütün bu olumsuz gelişmelerin önüne geçecek elbette demokratik güçler vardır.
DİN DE IRKÇILIĞI YASAKLAR
Din de ırkçılığı yasaklar.
Hz. Muhammed Hadislerinde şöyle buyuruyor:
“Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen de bizden değildir.”
“Arab’ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur.”
“Bütün insanlar bir tarağın dişleri gibi birbirleriyle eşittir.”
“Ülkeler Allah’ın mülkü, kullar Allah’ın kullarıdır. Öyle ise, nerede hayrı bulursan oraya yerleş.” (Müsned).
 
Hz. Musa, ezilen, dışlanan köleleri Firavun’un zulmünden nasıl kurtardıysa bugünkü baskı ve dikta rejimlerinden insanlık öyle kurtulacaktır.
Böylece büyük insanlık, din, dil, renk, ırk ayrımcılığı olmayan yeni bir dünyayı mutlaka kuracaktır. 
 
Bekir Cebeci
(Araştırmacı, Eğitimci Yazar)
Trabzon 10 Haziran 2020
E-Mail: info@bekircebeci.com
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum