Bekir Cebeci

Bekir Cebeci


KÜLTÜR NEDİR

24 Ağustos 2020 - 07:40

Kültür, bir halkın yaşayış tarzıdır.
İnsanı hayvandan ayıran kültürüdür.
Kültür insanın eseridir. Doğum yoluyla geçmez sonradan öğrenilir.
Bunun için kültürü öğretmekte aileye, okula, devlete, herkese büyük görevler düşmektedir.
Kültür bir insanın kimliği ve kökleridir.
Kültür, bir milletin maddi ve manevi değerlerinin tümüdür. Aynı zamanda nesiller boyu ayakta tutan ve birleştirip kaynaştıran çimentosudur.
Onun için Atatürk, “Türk Milletinin temeli kültürdür,” diyor.
Kültürü oluşturan öğeler; en başta dil, din, gelenek, görenek, sanat, ahlak dünya görüşüdür. Kültürel öğeler bu bakımdan milli ve yerlidir. Bir milletin birlik, dayanışma ve kaynaşmasını kültür sağlar.
Kültürün bozulması insanın ve içinde yaşadığı toplumun da bozulması demektir. Çünkü insanları bir arada tutan bu ortak yerli ve milli kültürel değerlerdir. Öyleyse kültürel değerlerimize sahip çıkıp onları gelecek nesillerimize çok iyi öğretmeliyiz.

MADDİ VE MANEVİ KÜLTÜR
Kültür; maddi ve manevi kültür olarak ikiye ayrılır.
Manevi kültür; soyuttur. Elle tutulmayan gözle görülmeyen öğelerden oluşur. Manevi kültür; dildir, dindir, gelenek ve görenektir, güzel ahlaktır, değerler ve normlardır. Bunlar insanlara çocuk yaştan itibaren öğretilir.
Maddi kültür ise medeniyettir. Bir toplumun fiziksel, teknolojik ve ekonomik yönünü gösterir.
Manevi kültür, bizleri dil, din, güzel ahlak, sanat gibi önemli değerlerle yaşatırken, maddi kültür de ekonomik bakımdan güçlü olmamızı sağlar.

GÖÇMENLİK VE KÜLTÜR
Bir başka ülkeye göç eden insanlara göçmen diyoruz.
Göçmenler gittikleri ülkelere maddi ve manevi kültürlerini de götürürler.
Bu durum da içinde yaşadıkları ülkeler için büyük bir zenginliktir. Çünkü farklılıklar zenginliğimizdir.
Ancak göçmenlerin yaşadıkları ülkelerde kendi kültürel değerlerini de yaşatmaları gerekiyor. Bunun için çocuklara Anadili ve Kültürü Eğitimi sağlanmalıdır. Aksi durum gelecek kuşakların asimile olmaları yani kültürel olarak yok olup gitmeleri anlamına gelir.
Çok acı bir durum ki 2004 tarihinden bu yana Hollanda’da göçmen çocuklara bu eğitim verilmiyor. Bu; beni çok etkileyen ve acı veren bir durumdur. Oysa bu durum aynı zamanda evrensel bir haktır.

UNESCO VE KÜLTÜRÜMÜZ
UNESCO; 1946’da kurulan Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür örgütüdür. Amacı; eğitim, bilim ve kültür alanında işbirliği sağlayarak dünya barışına katkıda bulunmaktır.
UNESCO, üye ülkelerdeki tarihi eserler dünya mirası kabul edip koruma altına alır. Ayrıca tarihi ve kültürel kişilikler için de özel yıllar ilan eder.
Bu bağlamda UNESCO, 1981 ATATÜRK, 1991 YUNUS EMRE, 1996 NASREDDİN HOCA,  2007  MEVLANA YILI ilan etti.

2021 HACI BEKTAŞ VELİ ve tekrar YUNUS EMRE yılı olarak ilan edilecek.
Bu milli ve yerli kültürel değerlerimizi Türkiye’de ve yurtdışında her yerde anlatıp tanıtalım istiyorum. Çünkü bizim bu kültürel değerlerimiz, sevginin ve hoş görünün kaynağıdır. Ya siz ne dersiniz?
 
Bekir Cebeci
(Eğitimci ve Araştırmacı Yazar)
Gümüşhane, 24 Ağustos 2020
E-mail; info@bekircebeci.com
 
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum