Reklam
Bekir Cebeci

Bekir Cebeci


DEMOKRASİ TÜRKİYEMİZİN GELECEĞİDİR

02 Ağustos 2019 - 21:56

Türkiye’mizin geleceği demokrasidedir. Başka bir deyimle demokrasi, Türkiye’mizin geleceğidir. Çünkü örnek aldığımız Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de bugüne demokrasi sayesinde geldiler. 
AVRUPA DEMOKRASİLERİ Avrupa’yı Avrupa yapan değerler; demokrasi, insan hakları, adalet, hukukun üstünlüğü, dürüstlük, kuvvetler ayrılığı, basın ve fikir özgürlüğüdür.
  Avrupa ülkelerinde artık demokrasi yerleşmiştir. Ne darbe olur ne de darbe teşebbüsü.  Çünkü gerçek demokrasi her türlü darbeciliğe ve diktatörlüğe karşıdır. 
  Avrupa demokrasilerinde üç temel akım ve bu akımlardan esinlenerek kurulan siyasi partiler, birbirleriyle kardeştirler. Aralarında sadece seçim zamanı deyim yerindeyse tatlı bir rekabet vardır.  
Bu üç akım ve siyasi partiler şunlardır: 1) Liberal demokrat akım ve partiler, 2) Sosyal demokrat akım ve partiler 3) Muhafazakâr akım ve partiler.
Bu üç akımın da oluşturduğu partiler kelimenin tam anlamıyla demokrattırlar. Demokrasiden, doğruluk ve dürüstlükten, hukukun üstünlüğünden, kuvvetler ayrılığından yanadırlar. Demokrat partiler deyince bu üç akımın partileri akla gelir.
Belki dördüncü bir akım olarak da son yıllarda tekrar tarih sahnesine çıkan ırkçı milliyetçi (nasyonalist) akım ve partiler de vardır. Bu partilerin de hedeflerinde üç büyük öteki vardır. Bunlar: 1) Avrupa Birliği. 2) Yabancılar, İslam ve Müslümanlar, 3) Türkiye’nin AB’ye alınmasına kesin karşıdırlar.
Bu bakımdan Avrupa demokrasisi şu an itibarıyla büyük bir sınavdan geçmektedir. Çünkü demokrat partiler, ırkçılığa geçit vermemek için bu konularda birlikte hareket ediyorlar. Mitterand’ın da deyimiyle “Irkçı milliyetçilik (nasyonalizm)  savaştır.”  Batıda siyasi liderler kesinlikle birbirlerini incitmezler. Tartışılan konular kişilik üzerinden değil, sorunlar ve olası çözüm yolları üzerinedir. 
Avrupa demokrasilerinde demokrat partiler arasında belli bir uzlaşma, konsensüs, birlikte çalışma, milli birlik ve beraberlik kültürü ve adabı vardır.
Kutuplaşmaya izin verilmez. Milli birlik ve beraberlik her zaman korunur. Yasalara uyduğu sürece ırkçı milliyetçi partiler de görevlerine devam edebilirler.
Ancak en büyük tehlike onların iktidara gelmeleridir. Bunu önlemek için demokrat partilere tarihi görevler düşmektedir. Çünkü Avrupa tekrar bir iç savaş, felaket  yaşamak istemiyor. Kim ister ki? Öyleyse savaşsız barış içinde bir dünya için demokrasiyi dünyanın her yerinde korumak ve yaşatmalıyız. Bu bir insanlık görevi olsa gerek.  TÜRKİYE NE YAPMALITürkiye’nin hedefi;  çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmaktır. Bunun da yolu demokrasiden geçmektedir. Öyleyse Avrupa demokrasileri örnek alınmalıdır diye düşünüyorum. Çağdaş uygarlığa giden yol demokrasiden geçmektedir. Türkiye’mizin geleceği demokrasidedir.
  Bunun için özellikle Avrupa’daki üç demokrat akımı ve bu akımlardan oluşan siyasi partileri örnek almalıdır diye düşünüyorum. 
  Türkiye, mutlaka AB’ye alınmalıdır. Bunun için de Türkiye, hukukun üstünlüğünü, kuvvetler ayrılığı ilkelerini ön plana çıkartıp başta AB olmak üzere bütün dünyaya demokraside örnek sunmalıdır. Avrupa’da olduğu gibi basın ve fikir özgürlüğü en üst seviyeye çıkartılmalıdır. Böylece Türkiye, ekonomik olarak nasıl ki G 20’de yerini almaktadır, demokrasi ve özgürlükler konusunda da dünyadaki saygın ve onurlu yerini almalıdır diye düşünüyorum.    Bekir Cebeci Eski Güney Hollanda Eyalet Milletvekili Trabzon 1 Ağustos 2019

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum