Bekir Cebeci

Bekir Cebeci


DEVLET NEDİR?

14 Ağustos 2020 - 05:46

Devlet anadır. Devlet babadır.
Devlet, vatandaşın güvenliğini sağlayan bir kurumdur.
Devlet; insanın can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli ve zorunlu bir kuruluştur.
Özellikle Türk kültüründe devlet kutsanmıştır ve çok önemlidir.
Devlet, tüzel bir varlık ve siyasi bir birliktir.
Devlet, bizi bir arada tutan çimentodur. Devlet yıkılınca ülkede yıkılır, parçalanır, dağılır gider
Devletin temelini hak, hukuk ve adalet oluşturur.
Adalet hem mülkün hem de devletin temelidir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu konuda şöyle diyor: “Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.”
Bir devletin kurulması için öncelikle millet, egemenlik hakkı ve vatan toprağı olması gerekiyor.
Türkler; tarih boyunca 16 devlet kurmuşlardır. 17. Devletimiz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan bugünkü Türkiye Cumhuriyetidir.
 
İlk devletimiz; Milattan Önce 220 yılında Teoman tarafından kurulan Büyük Hun İmparatorluğudur.
Ne mutlu bize ki bugün bir vatanımız ve devletimiz vardır.
Bu vatanı ve devleti göz bebeğimiz gibi koruyoruz. Korumaya da elbette devam edeceğiz.
Öyleyse bugünkü durumumuza, Türkiye Cumhuriyeti devletini kuranlara ne kadar şükranlarımızı sunsak azdır.
Dünyada ilk kurulan devletler ise şunlardır: SUSA ve URUK Devletleri MÖ. 4000 – 3000 yılları arasında Mezopotamya, güney batı İran ve Irak’ta ’da kuruldu ve yaşadılar.
Tarih boyunca devletler, krallık ve diktatörlükten demokrasiye, tek partili sistemden çok partili sisteme geçtiler.
Bugün gelinen aşamada ise çağdaş sosyal refah devleti, İnsanlığın ulaştığı en son aşamadır.
 
ÇAĞDAŞ SOSYAL REFAH DEVLETİ
 
Çağdaş sosyal refah devleti 21. yüzyılın devletidir. Bu devlette üç önemli unsur vardır. Ve bunlar hükümetler değişse bile sürekli yaşatılır. Sosyal refah devleti olmanın özelliği de zaten bu unsurlara sahip olmaktır.
 

  • Devletin birinci özelliği, kuvvetler ayrılığı prensibine bağlı olmasıdır. Yani yasama, yürütme ve yargı bağımsız olarak çalışmalıdır. Böylece devlet hukuki bir kimliğe, adalete ve demokrasiye sahip olur.
 
  • Devlet süreklidir. Devletin devamlılığı esastır. Devleti yöneten hükümetler değişir ama devlet var olmaya devam eder. Bunu en güzel anlatan slogan ise ünlü “Kral öldü, yaşasın yeni Kral” sözüdür.
 
  • Devletin üçüncü özelliği ise “Sosyal Refah Devleti” olmasıdır. Sosyal Refah Devletinde güçlü bir sosyal sistem vardır. Devlet, bu sistemle vatandaşlarına ücretsiz sağlık, eğitim ve iş olanakları sunarak sosyal bir güvenceye ve refaha kavuşturur.
 
Sosyal refah devleti, vatandaşının beşikten mezara kadar geçiminden, eğitiminden, sağlığından ve güvenliğinden sorumludur.
 
Onun için bizim kültürümüzde devlet anadır, devlet babadır. Yani devletten bunlar beklenir.
 
Sosyal Refah Devleti, vatandaşına ya iş ya da aş vererek (yani sosyal yardım yaparak) onu kimseye muhtaç etmez.
 
Sosyal refah devletini yaşatmak için lüks ve israftan kesinlikle kaçınmalıyız. Çünkü İbn-i Haldun devleti israf, sefahat ve lüks yıkar diyor.
 
Bekir Cebeci
Eski Güney Hollanda Eyalet Milletvekili
Gümüşhane, 7 Ağustos 2020
E-mail: info@bekircebeci.com
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum