Bekir Cebeci

Bekir Cebeci


'İYİ VATANDAŞ İYİ İNSAN' (2)

02 Mart 2021 - 08:03

Hasan Ali Yücel, İYİ VATANDAŞ İYİ İNSAN kitabının ikinci bölümünde semavi dinleri anlatıyor.
Bugün dünyada üç büyük semavi din yaşamaktadır. Bunlar:

  1. Musevilik (Yahudilik), peygamberi Hz. Musa.
  2. İsevilik (Hıristiyanlık), peygamberi Hz. İsa.
  3. İslam Dini, peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’dır.
Bu üç büyük din, ahlaklı mükemmel insan yetiştirmeyi hedeflemiştir. Semavi dinleri tanımak günümüz insanlarını tanımaktır.
HAZRETİ MUSA ve MUSEVİLİK
Hz. Musa, tam kırk yıl kavminin başında bulunmuş onlara iyi huyları öğretmiştir. Museviler de tek Tanrıya inanırlar.
Musevilerin kutsal kitabı Tevrat’ta yazılı olan “On Emir” çok önemlidir. Bu On Emirden bazıları şunlardır:
  • Putlara tapmayasın.
  • Babana ve anana hürmet edesin.
  • Adam öldürmeyesin.
  • Zina etmeyesin.
  • Hırsızlık etmeyesin.
  • Yalan şahitlik yapmayasın.
 “Semavi dinler içinde mensubu en az olan Museviliktir… Günümüzün uluslararası ilişkilerini ve olaylarını Yahudiliği bilmeden kavramak imkânsızdır.”  

HZ. İSA VE HIRİSTİYANLIK
Hz. İsa daha küçük yaşlardan itibaren çevresine ve bütün insanlığa adil ve değişmez bir Tanrı’nın varlığını anlatırdı. Hz. İsa fakir bir vaizdi. İnsanlar ona sadaka olarak ne verirlerse onunla geçinirdi.
Hz. İsa da iyi insan olmak için güzel ahlakı vaaz etti.
Birisi yanına gelip Hz. İsa’ya ebedi hayat için ne yapması gerektiğini sorar. Hz. İsa, ona: “Kimseyi öldürmeyesin, zina etmeyesin, hırsızlık etmeyesin, yalan şahit etmeyesin, annene ve babana hürmet edesin, komşunu kendin gibi sevesin,” der.
O genç, ona bunların hepsini yaptığını söyler. “Daha ne noksanım var? der. Hz. İsa ona, “Olgun olmak istersen gidip nen varsa sat, fukaraya ver, gökte hazinen olacak, gel bana tabi ol, dedi.”
Hz. İsa’nın getirdiği dinin özeti işte budur.
HAZRETİ MUHAMMED ve MÜSLÜMANLIK
İslam, son semavi dindir. Kur’an, Hak’tan gelen son ilahi kitaptır.
İslam’ın ilk emri: “Oku, her şeyi yaratan Rabbin ismiyle” okudur.
İslam Dininin yüce peygamberi Hz. Muhammed: “Ben, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim,” buyuruyor.
Öyleyse İslam, bütün dinlerin ortak değeri olan güzel ahlakı tamamlıyor, doğru olmayı ve iyilik yapmayı emrediyor.
 “İyilik yapınız, çünkü Allah, iyilik yapanları sever.” (Bakara, 195)
Müslümanlığın temeli, doğruluktur. “Ya Muhammed, sana emrolunduğu gibi doğru ol.” (Hud, 112)
İslam; helal, ahlak, fazilet ve adalete dayanmaktadır.  Çünkü haram, küfürdür. İslam’ın özü; güzel ahlak, sevgi, yardımlaşma ve dayanışmadır. İslam Dini, barış dinidir.
İslam evrensel ve son dindir. Yani bütün alemi kaplayan bir dindir.
Hz. Muhammed, bütün insanlığa gelmiştir.
Bu bölümün son cümlesi ise şöyledir:
“Gerçek insan olma ise gerçek “İslam” olma demektir.”

Bekir Cebeci
Trabzon, 2 Mart 2021
e-mail: info@bekircebeci.com
Kaynakça:
Hasan Ali Yücel’in İYİ VATANDAŞ İYİ İNSAN kitabı. Türkiye İş Bankası, Kültür Yayınları, 2011. Birinci baskı: 1956.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum