Bekir Cebeci

Bekir Cebeci


KOMÜNİST  MÜSLÜMAN OLDU

06 Aralık 2022 - 07:56

Roger Garaudy, Fransız düşünürü, filizof ve yazar. Komünistti Müslüman oldu. Ve İslam’a çok değerli eserler kazandırdı. Altmıştan fazla kitap yazdı.
Garaudy, 1913, Marsilya’da ateist bir aileden doğdu.  14 yaşında Hıristiyan oldu.
1982 yılında 69 yaşında iken Müslüman oldu ve 99 yıl yaşadı. 2012, Paris’te öldü.
Roger Gaudy, Fransız ve İtalyan komünist parti liderlerine Allah ve ahret inancı olmadan komünist sistemin ayakta kalamayacağını tarihten örneklerle anlatmış ve kendilerine kabul ettirmiştir.
Çünkü O’na göre içinde Allah bulunmayan bir siyaset insanlığa huzur getirmez.
Garaudy, müslüman olduktan sonra Kur’an’daki, “Allah her an bir iştedir” âyetini okuyunca (er-Rahmân 55/29) insan için de asıl önemli olanın çalışmak ve eylem olması gerektiğini bütün eserlerinde anlatmıştır.
Ayrıca birçok kitabında İslam’ın namaz, oruç, hac kurban gibi ibadetlerinin kişiyi Allah ile buluşturması açısından son derece önemli olduğunu anlatır. İnsanın ibadetlerle manevi yönden çok mutlu olduğunu adeta kanatlanıp uçtuğunu dile getirir.
Müslümanların içtihad kapısını kapatmasıyla önce duraklayıp sonra çöktüğünü dile getirir. Müslümanların yeniden bir medeniyet yapıp yükselmesi için geçmişteki ilim insanlarının metotlarından ilham alarak çalışmaları gerektiğini anlatır. Bu çok doğru ve yerinde bir tespittir.
İSLAMİYET VE SOSYALİZM
Garaudy’nin bu kitabını okudum ve de çok beğendim.
Kitaptaki bazı bölümleri de siz değerli okurlarımızla paylaşmak istedim.
“İslam fetihleri, uygarlığın yeniden doğması için gerekli şartları yarattı.
Engels, ‘Doğa’nın Diyalektiği’ kitabında İslam fütuhatı bir istila sayılmaz. O bir sömürgeleştirme de değildir. Aksine her ülkede İslamlığın ve yerli uygarlığın doğmasına vesile olmuştur. İslamlıktan alınan özgür düşünce Latin halklarında gittikçe kök salıyordu.
Peygamber bir Hadisinde şöyle buyuruyor: “Tanrının en çok sevdiği şey kölelerin özgürlüğe kavuşturulmasıdır.” Ve bir başka Hadiste: “İnsanlar tıpkı bir dokumacı tarağının dişleri gibi aralarında eşittirler: Beyazın zenciye, Arabın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Bir Arap başka bir insana ancak bilim ve eğitim bakımından üstün olabilir.”
İslam etkisinin en derin olduğu İspanya’da daha sonraları Amerika’yı keşfedecek olan filo kuruldu.
700 – 1200 yılları arasında beş yüz yıl süreyle İslamlık gücüyle, bilimiyle ve uygarlıktaki öncülüğü ile dünyaya hükmetti. Tıpta da Müslümanlar en ileri durumdaydılar.
Kardova’da Emevi Hakan’ın 100 bin ciltlik bir kitaplığı vardı. Oysa kendisinden 400 yıl sonra yaşayan Fransa’nın Kralı Bilgin Charles’n kitaplığında ancak bin kitap vardı.
“Din afyondur,” sözünü Marx, henüz 25 yaşında iken marksist olmadan bir kez söylemiştir. Ondan sonra da daha hiç söylememiştir.
Bir Hadisinde Peygamber şöyle buyuruyor: “Kâfirlerin iktidarı bile, eğer adil ise sürebilir. Ama müminlerin iktidarı, eğer adaletsiz ise, mutlaka yok olur.”
Cezayir Milli kurtuluş Savaşında, milli hareket, sosyalizm ve İslamiyet devamlı bir ittifak gerçekleştirmiştir.”
Roger Garaudy: “İnancı asla ayıplamayın ve küçük görmeyin” diye de uyarıyor.
Çünkü inanç bir insan hakkıdır.

Bekir Cebeci
(Eğitimci Araştırmacı Yazar)
Rotterdam, 6 Aralık 2022
e-mail: info@bekircebeci.com

Kaynakçalar:

  1. Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi
  2. İslamiyet ve Sosyalizm kitabı yazarı Roger Garaudy, (Rebeze Kitaplığı) 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum