Economisch beeld fractie minder gunstig

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in augustus een fractie minder gunstig dan een maand eerder, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half augustus presteren 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Economisch beeld fractie minder gunstig

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in augustus een fractie minder gunstig dan een maand eerder, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half augustus presteren 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Economisch beeld fractie minder gunstig
17 Augustus 2019 - 03:39

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.Consumenten- en producentenvertrouwen stijgen

In juli zijn consumenten positiever dan in juni. Ook het producentenvertrouwen nam in juli toe. Zowel het vertrouwen van producenten als het consumentenvertrouwen ligt boven het langjarige gemiddelde.Consumptie huishoudens, investeringen en export groeien

In het tweede kwartaal van 2019 lagen de investeringen in vaste activa 5,3 procent hoger dan een jaar eerder. De groei is iets hoger dan in het eerste kwartaal van 2019. In het tweede kwartaal van 2019 zijn vooral de investeringen in woningen, gebouwen, vervoermiddelen (vooral vliegtuigen) en machines gegroeid.Consumenten hebben in het tweede kwartaal 1,7 procent meer besteed dan in het tweede kwartaal van 2018. De groei is daarmee hoger dan in het vorige kwartaal, toen consumenten 0,7 procent meer besteedden. In het tweede kwartaal gaven ze onder andere meer uit aan elektrische apparaten, kleding, woninginrichting en diensten. Ook hebben consumenten meer gas verbruikt, doordat het tweede kwartaal van 2019 wat kouder was dan het tweede kwartaal 2018. Aan auto’s hebben consumenten opnieuw minder besteed.De uitvoer van goederen en diensten groeide in het tweede kwartaal van 2019 met 3,0 procent. De groei is hoger dan in het eerste kwartaal. Naast de uitvoergroei van de diensten hebben Nederlandse bedrijven in het tweede kwartaal vooral meer chemische producten, machines en apparaten geëxporteerd. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide, terwijl de export van Nederlands product kromp.Productie industrie krimpt ruim 2 procent in juni

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 2,2 procent lager dan in juni 2018. Het is de vierde achtereenvolgende maand waarin de productie krimpt.Aantal faillissementen nagenoeg onveranderd

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is nauwelijks veranderd. Er zijn in juli 2 bedrijven meer failliet verklaard dan in juni. De trend is afgelopen jaren redelijk vlak.Aantal banen blijft stijgen

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het tweede kwartaal met 40 duizend toe tot 10 672 duizend. De groei van het aantal banen ten opzichte van het voorgaande kwartaal komt daarmee op 0,4 procent. In een jaar tijd kwamen er 198 duizend banen bij.Het aantal banen groeit al ruim vijf jaar achter elkaar. Vanaf het tweede kwartaal van 2014 zijn er 944 duizend banen bijgekomen. De groei piekte in het vierde kwartaal van 2017 met 72 duizend.Werknemers en zelfstandigen werkten in het tweede kwartaal van 2019 in totaal 3,4 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 0,5 procent meer dan een kwartaal eerder.Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden waren er in het tweede kwartaal 305 duizend werklozen. Dat is het laagste aantal sinds het CBS kwartaalcijfers publiceert (vanaf 2003). De werkloosheid neemt al ruim vijf jaar af, van 7,8 procent in het eerste kwartaal van 2014 naar 3,3 procent in het tweede kwartaal van 2019. Ten opzichte van het eerste kwartaal nam het aantal werklozen af met 11 duizend. In de loop van het tweede kwartaal is de dalende trend van de werkloosheid omgeslagen in een lichte stijging.Eind juni was het aantal openstaande vacatures opgelopen tot een nieuwe recordstand van 284 duizend. Dat is een toename van 6 duizend vergeleken met een kwartaal eerder. Al zes jaar lang neemt het aantal openstaande vacatures elk kwartaal toe. Er zijn nu ruim driemaal zo veel vacatures als op het dieptepunt in 2013.Door de afname van de werkloosheid en de toename van de vacatures is de spanning op de arbeidsmarkt opgelopen naar een nieuw hoogtepunt: gemiddeld 93 vacatures per 100 werklozen. In het eerste kwartaal waren dat nog 88 vacatures per 100 werklozen.Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd2010=100

Toon tabelBruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd (2010=100)

Bbp groeit met 0,5 procent in tweede kwartaal 2019

Volgens de eerste berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is vooral te danken aan het handelssaldo, de investeringen en de consumptie door huishoudens. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2018 was de omvang van het bbp 2,0 procent groter.CBSCOMMENTAREN

  • 0 Commentaar